Text

”En kort utbildning som ger dig möjlighet till karriärbyte”

Med en tidigare examen som byggnadsingenjör jobbade Merry Karabedian som byggnadskonstruktör, när hon blev intresserad av att testa något nytt och utöka sin karriär. Hennes val blev att plugga till lärare och att läsa kompletterande pedagogisk utbildning F-3.

Bild på Merry Karabedian, som läser kompletterande pedagogisk utbildning F-3.

– Att utbilda mig till lärare var något som jag tidigare aldrig hade funderat på. Men när jag började jobba som vikarie och undervisade i olika ämnen, väcktes mitt intresse att vidareutbilda mig till lärare, säger Merry Karabedian.

Anser du att fler bör bli lärare?

– Att bli och jobba som lärare är inte alls lätt, tvärtom. Jag tycker det är ett stort ansvar man tar på sig med att undervisa barn med olika bakgrund och förutsättningar. Samtidigt är det just den känslan som jag värderar högst; att kunna hjälpa alla elever, oavsett vilka förutsättningar de har att lära sig och hjälpa den nya generationen. Man känner stolthet, särskilt när eleverna uttrycker sig och visar att de uppskattar en som lärare.

Vad har varit det bästa hittills med utbildningen?

– Det bästa med hela utbildningen är att jag fått möjligheten att komplettera mina kunskaper från tidigare studier och praktiska erfarenheten med den teoretiska och pedagogiska kunskapen. Dessutom uppskattade jag möjligheten att få praktisera (VFU) för att träna och lära mig hur man undervisar och planerar som en blivande lärare.

Rekommenderar du andra att läsa samma program?

– Att läsa KPU-utbildningen ger dig fördjupade kunskaper och färdigheter inom pedagogik och undervisningsmetoder, vilket är avgörande för att kunna undervisa och stötta elevernas lärande på ett effektivt och bra sätt. Det är en kort utbildning som ger dig behörighet som är ett krav för lärartjänster inom en kort period och ger möjligheter till karriärbyte.

Program

Kompletterande pedagogisk utbildning Grundlärare F-3, 75 hp

  • Högskolepoäng 75 HP
  • Omfattning 1 1/4 år (heltid)
  • Nivå Grundnivå
  • Plats Eskilstuna/Skellefteå