Text

Digital verksamhetsutveckling – ett spår inom ekonomprogrammet

Studera hur den omfattande digitala omställningen i samhället påverkar företag och organisationer. Du får förståelse för hur IT-baserade system är designade för att stödja en verksamhet och hur systemen kan användas i förändrings­arbete.

Digitaliseringen påverkar oss som individer, men har också stor inverkan på hur företag utvecklar och levererar produkter och tjänster. Den påverkar också hur den offentliga sektorn ska ställas om för att möta medborgare på bästa sätt.

Vill du vara med och driva digital verksamhetsutveckling framåt i företag och organisationer? Då passar den här utbildningen dig.

 

Utbildningen

Digital verksamhetsutveckling inom ekonomprogrammet är något för dig som är nyfiken på hur dagens digitalisering inverkar på företag och organisationer. Du kommer att lära dig vad den som beställer digitala verksamhetsstöd behöver tänka på vid val, införande och drift av IT-system, och även hur digitalisering inverkar på affärsmodeller.

Genomgående teman är om och på vilket sätt olika former av digitalisering påverkar organisationens inre effektivitet (efficiency), yttre effektivitet (effectiveness) eller organisationens utvecklingspotential (innovativeness).

Kurserna inom digital verksamhetsutveckling har stark koppling till arbetslivet då spåret är framtaget tillsammans med representanter från företag och organisationer. Under utbildningen kommer du att möta både forskare och gästföreläsare från olika företag och organisationer.

Du läser ekonomprogrammet i tre år. Det valbara spåret verksamhetsutveckling har sin första profilkurs termin tre - digital verksamhetstuveckling med IT (22,5 hp) Länk till annan webbplats. - och innehåller kurser inom grundläggande företagsekonomi och digital verksamhetsutveckling.

Dessutom har du möjlighet att under termin fem välj att studera utomlands eller ta fördjupade kurser inom digitalisering på MDU:

Under din sista termin kommer du att läsa kursen digitalisering av verksamheter Länk till annan webbplats. där du även har möjlighet att genomföra praktik på företag eller organisation. Denna kurs är förberedande för din avslutande kandidatuppsats. Utbildningen förbereder dig för arbetslivet genom att ge både en teoretisk och praktisk grund. Utbildningen ger också möjlighet att åka utomlands som utbytesstudent.

Cecilia Erixon om spåret digital verksamhetsutveckling, film på Youtube Länk till annan webbplats.

Anna Uhlin om kursen: Projektledning och förändringsledning i en digital värld, film på Youtube Länk till annan webbplats.

Elena Anastasiadou om kursen: Digital tjänsteutveckling, film på Youtube Länk till annan webbplats.

 

format_quote

− Det här programmet är otroligt lärorikt. Jag har fått en väldigt konkret förståelse för hur digitalisering kan vara en framgångsfaktor för företag.

Céline Vinje Berggren

Student på ekonomprogrammet

Läs mer

Framtid och jobb

Du som väljer att läsa digital verksamhetsutveckling vill arbeta med att planera och genomföra olika digitaliseringsprojekt. Din framtida yrkesroll innebär att du ska kunna vara en brygga mellan kollegorna från IT och övriga verksamhetsområden.

Framtida yrkesroller kan vara projektledare för olika IT-projekt, arbeta som konsult med digitalisering och som verksamhetsutvecklare. Efter några års erfarenhet finns mölighet att bli IT-controller och IT-chef (CIO).

Du behöver vara förberedd på en yrkesroll som är förändringsorienterad eftersom processer och arbetssätt inom en verksamhet måste utvecklas parallellt med digitaliseringen.

Du ska vilja driva digitala utvecklingsinitiativ från start till mål och trivas med ett flexibelt arbetssätt, det som ibland kallas att arbeta agilt.

Peter Ekman, lärare och forskare:

Att kunna fackspråken inom både IT och företagsekonomi är en styrka i digitaliseringsprojekt. Du blir en brygga mellan verksamhetens olika delar.


Pedagogiken

Inom spåret digital verksamhetsutveckling med IT utmanas du som student med varierande pedagogik. Vad sägs till exempel om att själv få skapa en föreläsning tillsammans med dina klasskamrater? Eller att behöva ta fram ”reality checks”, vilket innebär att du som student ska finna exempel från företag/organisationer som illustrerar delar vi läser i kurslitteraturen. Eller att få göra praktik hos ett företag eller organisation.

Varje år anordnas en avslutande konferens, DigIT, på kursen Digital verksamhetsutveckling med IT, där studenter i grupp presenterar arbeten kopplade till hur ett företag kan förbättra sina digitala verksamheter utifrån ovan nämnda begrepp: organisationens inre effektivitet (efficiency), yttre effektivitet (effectiveness) eller organisationens utvecklingspotential (innovativeness).


Sveriges nyaste campus

Väljer du detta spår kommer du läsa alla kurser i digital verksamhetsutveckling i Eskilstuna. Det innebär att du kommer kunna njuta av Sveriges nyaste campus och dess kreativa arbetsmiljö.


Examen

Programmet leder till en ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi.Maria Ekström, Global Director Technology Finance hos Volvo Construction Equipment:

- Jag ser det som mycket värdefullt att denna nya inriktning tagits fram då den här kompetensen kommer att vara avgörande under kommande år för företag som är i olika faser i sin digitaliseringsresa.

format_quote

− I framtiden kommer digitaliseringen att prägla arbetet inom ekonomi och administration ännu mer än idag.

Gunilla Lidgren

Chef Servicecenter hos Riksbyggen

Läs mer

DigIT-konferensen förbereder dig för framtidens uppdrag

Varje år anordnar vi en avslutande konferens, DigIT, på kursen Digital verksamhetsutveckling med IT, 22,5 hp.

På DigIT presenterar studenter i grupp arbeten kopplade till hur ett företag kan förbättra sina digitala verksamheter. Tanken med konferensen är att ni studenter ska lära av varandra, men är samtidigt en övning i att presentera sitt arbete för en framtida ledningsgrupp.


  • Datum 2020-03-19
  • Artikeltyp Aktuellt

Ny utbildning ger blivande ekonomer förståelse för IT

Ett nytt spår har tagits fram inom ekonomprogrammet som ger de blivande ekonomerna kunskap om hur digitaliseringen påverkar företag och organisationer. Utbildningen sker i nära samarbete med näringsliv och organisationer.

om Ny utbildning ger blivande ekonomer förståelse för IT

Kontaktperson