Text

”Basåret tar mig närmare min dröm - att utveckla framtidens rymdteknik”

Sebastian Fredriksson från Västerås valde att läsa tekniskt basår för att bli behörig till MDU:s civilingenjörsprogram i tillförlitliga flyg- och rymdsystem. I framtiden vill han utveckla rymdteknik med målet att en dag själv åka ut i rymden.

Sebastian teknsikt basår

Tekniskt basår ger såväl bredd som fördjupad kunskap inom matematik, fysik och kemi och är en perfekt start för den som vill söka en ingenjörsutbildning på MDU. På universitetet erbjuds studerande som gått utbildningen dessutom platsgaranti på universitetets ingenjörsprogram.

– Det bästa med utbildningen är att den är anpassad för att förbereda studenterna för ingenjörsutbildningarna. Det gör att man får en bra grund när man väl studerar vidare på ingenjörsprogrammen. Ett stort plus, för mig, var att universitetet har många olika ingenjörsutbildningar, vilket ger många valmöjligheter, säger Sebastian.

För Sebastian är naturvetenskapligt/tekniskt basår bara början på hans resa, med förhoppningen att den leder honom till hans största dröm och främsta mål, att resa ut i rymden.
– Rymden har alltid varit ett väldigt stort intresse för mig. Det kommer vara vårt främsta utforskningsområde i framtiden. Det vill jag vara delaktig i, säger Sebastian.

Fokus i Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem är att utveckla säker teknik för framtidens flygplan och rymdfarkoster. Kunskaperna kan även användas inom andra områden, som till exempel fordonsindustrin eller utveckling av medicinteknisk utrustning.

– Det är väldigt viktigt att systemen är just tillförlitliga inom sådana här områden, eftersom konsekvenserna kan bli katastrofala. Om jag vill bli astronaut kommer jag behöva komplettera min utbildning, men programmet är helt klart ett steg i rätt riktning för mig, säger Sebastian.

Sebastian valde MDU då han har hört mycket gott om universitetet och han trivs.
– Jag tycker om livet på universitetet. Här träffar man studenter med olika mål och inriktningar. Det finns även möjligheter att engagera sig om man vill utveckla både universitetet och studentlivet, säger Sebastian.

Vad har du för råd till blivande studenter?
– Mitt råd är att lägga fokus på studierna och att lägga ner den där lilla extra tiden. Planera i god tid så att du kan ägna tid åt studierna, men där du även ges tid till annat, säger Sebastian.


Vill du läsa ett teknikprogram men saknar behörighet? Läs tekniskt basår hos oss.

Här får du behörighet till alla våra tekniska program och platsgaranti på samtliga av MDU:s högskole- och civilingenjörsprogram som startar året efter avslutat basår.

Tekniskt basår


Läs tekniskt basår och klara matematikstudierna bättre

En rapport som MDH genomfört visar att studenter som har gått tekniskt basår klarar matematikkurserna i teknikutbildningarna i större utsträckning än andra studenter.

Läs mer