Text

Arbetsprover Rumslig gestaltning

Programmet Rumslig gestaltning – informationsdesign har antagning en gång om året med start höstterminen. En tredjedel av platserna på programmet går att söka genom arbetsprov i ett alternativt urval. Arbetsprover är ett sätt att bedöma hur kvalificerad du är för att genomföra utbildningen. Du ansöker senast 15 april men får lämna in dina arbetsprover senast 15 maj. Nedan finns mer information om hur du går till väga.

Gällande din behörighet

Arbetsprov är inte behörighetskrav, utan behörighetskraven är grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Universitetet använder arbetsprov för att rangordna sökande till en tredjedel av platserna, i ett så kallat alternativt urval. Resten av platserna tillsätts på betyg och högskoleprov. Du som har ett gymnasiebetyg, ett högskoleprov och har skickat in arbetsprov kommer att delta i samtliga urvalsgrupper, vilket ökar dina möjligheter att komma in på utbildningen.

Anvisningar arbetsprover 2024

Informationsdesign - Rumslig gestaltning, 180 hp

Du kommer att lämna in fyra arbetsprover och två brev. Detta skickas in digitalt via e-post. Ytterligare information finns nedan.

1-4 Arbetsprover

Arbetsprov 1: Fotografera ett rum

Välj ut ett offentligt rum, utomhus eller inomhus där du ser en utmaning, möjlighet eller något som är problematiskt (rummet får inte vara en hemmiljö). Fota rummet för att visa dess former, färger, ljussättning, och eventuella föremål/tekniker.

Välj ut tre till fyra bilder av god kvalitet. Motivera i Brev 2 varför du valt rummet och vad som är rummets utmaning, möjlighet eller problem.

Arbetsprov 2: Förändra rummet

Gör om rummet som du nyss fotograferat. Lös den utmaning, möjlighet eller problem som du identifierat. Det kan vara en färgändring av rummet, förändring i ljussättning, möblering med mera. Presentera ditt gestaltningsförslag (designidé) med valfri teknik som exempelvis 3D-visualisering, skisser, collageteknik eller modell. Motivera de förändringar du genomfört i Brev 2.

Arbetsprov 3: Valfritt verk

Du ska skicka in ett arbetsprov (ett eget verk) i valfri teknik. Det ska vara något som du själv skapat och som du anser visar ditt skapande, din idérikedom, förmåga, och nivå. Motivera varför du är nöjd med arbetsprovet i Brev 2. Arbetsprovet får inte vara fotografi (fotokonst). Du får endast skicka fotografier om du behöver dokumentera ditt verk, till exempel om det är en skulptur, modell eller en akvarell. Vill du skicka in film eller ljud kontaktas programansvarig Mia Sas på mia.sas@mdu.se

Arbetsprov 4: Fotografera en miljö och det som påverkar hur du förflyttar dig i miljön

Välj ut en offentlig miljö, till exempel ett varuhus, sjukhus, torg, en tågstation eller flygplats. Fota miljön och det som du tycker hjälper och hindrar dig att navigera och förflytta dig i just den här miljön. Välj ut tre till fyra bilder av god kvalitet. Motivera i Brev 2 varför du valt miljön och vad det är som påverkar hur du navigerar och förflyttar dig.

1-2 Brev

Skriv ditt namn, adress, telefonnummer och e-post i båda breven.

Brev 1: Motiviering varför du vill gå utbildningen

Vad betyder design för dig och vilken betydelse kan design ha? Är dina intressen, bakgrund och erfarenheter kopplade till design på något sätt? Kan det gynna dig i utbildningen? Vad vill du utveckla och lära dig genom att gå programmet Rumslig gestaltning? Textomfång, max en A4.

Brev 2: Motivering till dina arbetsprover

I denna del står dina skriftliga motiveringar till dina fyra arbetsprover, se information under respektive arbetsprov. Textomfång, max en A4. Numrera motiveringarna så att det syns vilket arbetsprov de tillhör (1, 2, 3, 4).

Inlämning av arbetsprover

Arbetsprover skickas in digitalt via e-post.

Mailadress och märkning av arbetsprover

  • Varje arbetsprov och brev ska sparas som PDF (Tänk på att om innehållet i en PDF är lågupplöst eller suddigt kan den inte användas som arbetsprov.)
  • Du har nu sex PDF-filer. Varje fil ska namnges med ditt efternamn_förnamn_och fil-nummer. T.ex. Larsson_kim_1.pdf
  • Skicka sedan med alla PDF-filer i ett enda mejl.

Skicka ditt mejl till:

rumsliggestaltning.arbetsprover@mdu.se

En kvittens på att dina arbetsprover har tagits emot kommer att skickas.

Så här går bedömningen till

Bedömning av arbetsproverna görs av en grupp sammansatt av universitetsadjunkter och universitetslektorer inom Informationsdesign Rumslig gestaltning, samt rådgivande studentrepresentant(-er) från programmet.

Arbetsproverna bedöms utifrån fyra huvudkriterier:

  • Förmåga att se och kommunicera rumsligheter och visuellt gestalta rumslig förändring.
  • Förmåga att identifiera rumsliga utmaningar och möjligheter.
  • Förmåga att förstå relationen och interaktionen mellan människor och rum.
  • Förmåga att uttrycka sig i skrift och motivera sina designval.

Gruppen bedömer huruvida den sökande når upp till gränsen för antagning enligt bedömningskriterierna.

Datum och anmälan

  • Anmälan till programmet görs på antagning.se senast 15 april 2024 (en bekräftelse av din anmälan kommer att skickas till dig via e-post).
  • En kopia av bekräftelsen av anmälan ska skickas med arbetsproverna.
  • Arbetsproverna ska lämnas in senast den 15 maj 2024.

Det nationella antagningsbeskedet skickas ut i mitten av juli. Observera att du måste bekräfta din eventuella plats/reservplats!


Mer information

Rumslig gestaltning

En utbildning för dig som vill lära dig att formge utställningar, mötesplatser, offentliga rum och olika typer av arbets- och aktivitetsrum. Under utbildningen lär du dig att utforma tillgängliga, inkluderande och hållbara miljöer, som användare kan interagera med.

Läs mer