Text

Omvårdnad vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

 • Högskolepoäng 7.5 hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar/Distans med obligatoriska träffar i Skellefteå
 • Kurskod VAE232
 • Huvudområde Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2024

 • Hösttermin 2024

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2024-09-02 - 2025-01-19 (deltid 25%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-22077

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  Arbetsterapeut-, fysioterapeut- eller sjuksköterskeexamen. Dessutom krävs Sv B/Sv 3 samt En A/En 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från Sv B/Sv 3

  Urval

  Antal högskolepoäng

 • Hösttermin 2024

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2024-09-02 - 2025-01-19 (deltid 25%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-22686

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Skellefteå

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 1
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  Arbetsterapeut-, fysioterapeut- eller sjuksköterskeexamen. Dessutom krävs Sv B/Sv 3 samt En A/En 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från Sv B/Sv 3

  Urval

  Antal högskolepoäng

  Kursen ges på distans utan campusträffar och samläses med andra studenter på distans.