Text

 • Högskolepoäng 7.5  hp
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod SKA121
 • Huvudområde Statsvetenskap

För att lösa vår tids stora samhällsproblem - miljöförstöring/negativ klimatpåverkan, våld, krig, pandemier, rasism och ojämlikheter - behöver traditionella förväntningar på män som män överges och manligheten förändras till det bättre. Det är också avgörande för att kunna uppnå de av FN formulerade globala hållbarhetsmodellen om jämställdhet mellan kvinnor och män, fredliga och inkluderande samhällen samt avskaffande av alla former av ojämlikheter. Mot den bakgrunden tar kursen upp olika innebörder i begrepp som maskuliniteter och manlighet, såväl ur ett historiskt och ett samtida som ett socialt och kulturellt perspektiv. Kursen ger insikt i hur kön konstrueras, speciellt olika former av maskuliniteter, och hur manlig könsidentitet kan diskuteras utifrån genusforskningens aktuella teoribildning. Hur sådana teoretiska perspektiv ger ny kunskap om politik, samt hur den politiska styrningen och det politiska ledarskapet både speglar och formar föreställningar om maskulinitet och manlighet berörs särskilt.

Tillfällen för denna kurs

Sommartermin 2024

 • Sommartermin 2024

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2024-06-03 - 2024-08-18 (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-33003

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Behörighet

  Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

  Urval

  Antal högskolepoäng resp betyg/högskoleprov