Text

Industrialisering av nya produkter och produktionsteknik

 • Högskolepoäng 2.5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod PPU480
 • Huvudområde Produkt- och processutveckling


Vill du lära dig hur du lyckas industrialisera en produkt? Då är det här kursen för dig!

Om kursen

Kursen ger en grundläggande förståelse för hur produkten samspelar med industriprocesser och hur detta kan effektiviseras. Du lär dig också hur du kan använda tid-till-volym med hög kvalitet som en strategi för att uppnå hög produktivitet och låg kostnad. Kursen ger dig verktyg och metoder för att hantera industrialiseringsutmaningar. Genom att använda dessa kan du säkerställa en snabb och kostnadseffektiv industrialisering. Kursen ger också en överblick över hur du kan minska risken för att misslyckas med din industrialisering.

Du lär dig

 • industrialiseringsprocessen och olika aktiviteter, metoder och verktyg
 • vilka faktorer som påverkar inklusive avancerad digital eller Industry 4.0-teknik
 • analysera möjligheter att förbättra nuvarande industrialiseringsprocess samt utföra ett praktiskt arbete relaterat till industrialisering av en ny produkt eller produktionsteknik

Behörighet

I faktarutan nedan ser du vilken behörighet som krävs för att läsa kursen. Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Tillfällen för denna kurs

 • Vårtermin 2024

  Omfattning

  2.5 hp

  Tid

  2024-03-25 - 2024-06-02 (deltid 17%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-14534

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  75 hp inom produktion, maskinteknik, produkt- och processutveckling, industriell ekonomi och organisation eller motsvarande eller 40 hp inom teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet på heltid från relevant område inom industrin. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska.

  Urval

  Yrkeslivserfarenhet/antal högskolepoäng

Vårtermin 2025

 • Vårtermin 2025

  Omfattning

  2.5 hp

  Tid

  2025-03-31 - 2025-06-08 (deltid 17%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-14534

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  75 hp inom produktion, maskinteknik, produkt- och processutveckling, industriell ekonomi och organisation eller motsvarande eller 40 hp inom teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet på heltid från relevant område inom industrin. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska.

  Urval

  Yrkeslivserfarenhet/antal högskolepoäng

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor /Docent

Koteshwar Chirumalla

016-15 32 15

koteshwar.chirumalla@mdu.se

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. Alla kompletteringar laddas upp på antagning.se.

De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du gjort din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor på antagning.se laddar du upp kopia på dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet behöver du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Många kurser kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men som har yrkeserfarenhet eller andra studier inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som gör det möjligt att klara kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

 • Utbildningar
 • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
 • Kunskaper i engelska
 • Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

När du fyllt i dokumenten laddar du upp dem på antagning.se.

Om du har frågor om anmälan eller behörighet är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se