Text

Industriell underhållsutveckling

 • Högskolepoäng 2.5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod PPU471
 • Huvudområde Produkt- och processutveckling


Vill du lära dig metoder för att utveckla ett effektivt underhåll?

Om kursen

Underhåll är en avgörande faktor för produktionssystemets tillförlitlighet. I den här kursen lär du dig vilka metoder och tekniker som finns för att utveckla ett effektivt underhåll. Du får också kunskap om underhåll som värdeskapande verksamhet och hur du kan identifiera de delar av underhållet som genererar värde för organisationen.

I kursen lär du dig bland annat att analysera underhållsdata med hjälp av olika typer av analyser, till exempel Life CycleCostAnalysis (LCC) och Root Cause FailureAnalysis.

Du lär dig

 • värdet av underhåll och att relatera underhållsaktiviteter till de olika kostnader de kan kopplas till
 • analysera och värdera underhålls- och tillförlitlighetsdata och utifrån analysen förstå den rådande tillförlitlighetens inverkan på produktionssystemets tillförlitlighet
 • grundläggande principer för planering/schemaläggning av underhåll

Behörighet

I faktarutan nedan ser du vilken behörighet som krävs för att läsa kursen. Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2024

 • Hösttermin 2024

  Inställt kurstillfälle

  Omfattning

  2.5 hp

  Tid

  2024-11-11 - 2025-01-19 (deltid 17%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-24521

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  40 hp inom teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet på heltid från relevant område inom industrin. 
  Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Yrkeslivserfarenhet/antal högskolepoäng

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor Produkt och Processutveckling/Docent

Antti Salonen

016-15 36 06

antti.salonen@mdu.se

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. Alla kompletteringar laddas upp på antagning.se.

De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du gjort din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor på antagning.se laddar du upp kopia på dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet behöver du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Många kurser kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men som har yrkeserfarenhet eller andra studier inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som gör det möjligt att klara kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

 • Utbildningar
 • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
 • Kunskaper i engelska
 • Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

När du fyllt i dokumenten laddar du upp dem på antagning.se.

Om du har frågor om anmälan eller behörighet är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se