Text

Modellering i virtuell produktion

 • Högskolepoäng 2.5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod PPU470
 • Huvudområde Produkt- och processutveckling

 

Lär dig hur du kan förbättra industriella processer med hjälp av modellering!

Om kursen

Modellering används för att skapa en virtuell representation av en verklig produkt. Med hjälp av modellen kan man studera hur produkten fungerar, testa olika alternativ och utvärdera produkten innan den produceras i verkligheten.

I den här kursen får du kunskap om hur du kan utforma och implementera simuleringsmodeller i arbetet med att analysera och förbättra produktionssystem. Du lär dig att planera och genomföra förbättringsstudier, samt tillämpa modelleringsprocessen inom tillverkningsindustrin. Med hjälp av vår erfarna lärarkår och hands-on-upplägg får du tillgång till de verktyg du behöver för att effektivt förbättra industriella processer.

Du lär dig

 • Använda dina teoretiska kunskaper och reflektera över användningen av modellering för att förbättra en verklig industriell produktionsprocess
 • Designa en simuleringsmodell för ett produktionssystem med användning av ett systemperspektiv samt planera datainsamling och analys
 • Planera olika scenarier för analys och förbättring av en produktionsprocess

Kursen ges med flexibel start och studietakt men vi rekommenderar en studietakt på 20 procent vilket innebär att kursen tar ca 8 kalenderveckor.

Behörighet

I faktarutan nedan ser du vilken behörighet som krävs för att läsa kursen. Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2024

 • Hösttermin 2024

  Inställt kurstillfälle

  Omfattning

  2.5 hp

  Tid

  2024-09-02 - 2025-01-19 (deltid 20%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-24519

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  75 hp inom produktionsteknik, maskinteknik, produkt- och processutveckling, datateknik och /eller datavetenskap eller motsvarande eller 40 hp inom teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet på heltid från relevant område inom industrin. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från Svenska B/Svenska 3. 

  Urval

  Yrkeslivserfarenhet/antal högskolepoäng

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor /Meriterad lärare/Docent/Avdelningschef

Ioanna Aslanidou

021-10 14 23

ioanna.aslanidou@mdu.se

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. Alla kompletteringar laddas upp på antagning.se.

De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du gjort din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor på antagning.se laddar du upp kopia på dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet behöver du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Många kurser kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men som har yrkeserfarenhet eller andra studier inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som gör det möjligt att klara kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

 • Utbildningar
 • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
 • Kunskaper i engelska
 • Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

När du fyllt i dokumenten laddar du upp dem på antagning.se.

Om du har frågor om anmälan eller behörighet är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se