Text

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod NAA207
  • Huvudområde Nationalekonomi

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2025

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor i nationalekonomi inr mot finansiell ekonomi

Johan Lindén

021-10 14 98

johan.linden@mdu.se