Text

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna
  • Kurskod NAA138
  • Huvudområde Nationalekonomi

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2025

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor

Lars Widell

021-10 70 30

lars.widell@mdu.se