Text

Tillämpad spektral avbildning för hållbar teknik

 • Högskolepoäng 7.5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod MTK349
 • Huvudområde Miljöteknik

Visste du att så kallade hyper- och multispektrala kameror har potential att betydligt förbättra hållbar teknik?
Dessa kameror kan upptäcka detaljer och särskilja material på sätt som människans öga eller vanliga kameror inte kan. Teknikerna bakom spektral avbildning förändrar hur vi ser på och interagerar med världen. Spektrala bilder tas från plattformar som satelliter och flygplan till drönare, laboratorier och bärbara enheter, och används inom många olika områden. Dessa inkluderar allt från astronomi, jordbruk och mineralogi till medicinsk forskning, livsmedelsvetenskap, materialanalys och, viktigast av allt, hållbar teknik. Möjligheterna är enorma, och vi har bara börjat utforska vad denna teknik kan åstadkomma, särskilt inom miljö hållbarhet.
Är du nyfiken på möjligheten att använda spektral avbildning för att optimera och styra hållbara system? Dyk in i denna kurs och upptäck hur spektral avbildning kan bana väg för innovativa lösningar som främjar en hållbar framtid för alla.

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2025

 • Vårtermin 2025

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2025-01-20 - 2025-03-30 (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-13005

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  120 hp varav 90 hp inom teknik och/eller naturvetenskap varav 15 hp på avancerad nivå, och 7,5 hp matematik. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska B/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng