Text

Klimatförändringar och energi: då, nu och i framtiden

 • Högskolepoäng 7.5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod MTK347
 • Huvudområde Miljöteknik

Vi vet alla att klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Vi hör att global uppvärmning leder till smältande glaciärer och förlust av biologisk mångfald. Men vad är klimatförändringens faktiska omfattning och dess konsekvenser? Hur bidrar vårt ökande energibehov till klimatförändringarna? Vad gör beslutsfattare runt om i världen för att ta itu med klimatförändringarna, och är det tillräckligt? Om du är nyfiken på att hitta svar på dessa frågor och vill få en djupare förståelse för ämnet klimatförändringar är den här kursen något för dig. Du kommer att få fördjupad kunskap om tidigare och nuvarande klimat och hur det påverkas av vår energianvändning. Du får inblick i klimatmodellering och uppskattning av framtida klimat, och hur vi kan motverka och anpassa oss till klimatförändringarna.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2024

 • Hösttermin 2024

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2024-09-02 - 2024-11-10 (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-23130

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  120 hp varav 90 hp inom teknik eller naturvetenskap. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska B/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Biträdande lektor

Lara Carvalho

021-10 73 39

lara.carvalho@mdu.se