Text

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
  • Kurskod MTK342
  • Huvudområde Miljöteknik

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2024

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor i miljöteknik /Docent i miljöteknik

Lena Johansson Westholm

021-10 15 29

lena.johansson.westholm@mdu.se