Text

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
  • Kurskod MTK340
  • Huvudområde Miljöteknik

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2024

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Biträdande lektor

Lara Carvalho

021-10 73 39

lara.carvalho@mdu.se