Text

  • Högskolepoäng 2.5 hp
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
  • Kurskod MTK334
  • Huvudområde Miljöteknik

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2024

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor /Docent

Pär Blomkvist

021-10 70 45

par.blomkvist@mdu.se