Text

  • Högskolepoäng 2.5 hp
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
  • Kurskod MTK333
  • Huvudområde Miljöteknik

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2024

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor

Lars Widell

021-10 70 30

lars.widell@mdu.se