Text

 • Högskolepoäng 7.5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod MTK332
 • Huvudområde Miljöteknik

Enligt Världsbanken genereras det 2,01 miljarder ton kommunalt avfall i världen. Så mycket som 33% av detta avfall hanteras inte på ett miljövänligt sätt. Under de kommande 30 åren kommer avfallsmängden globalt öka med 70%. Vi måste snabbt utveckla effektivare och hållbara metoder för hantering av fast avfall. Olika regioner står inför olika utmaningar, men gemensamt är att vi inte kan se avfall som skräp som ska kastas bort utan som en resurs som kan användas på olika sätt genom att reducera, återanvända och återvinna. Förbättrad avfallshantering är avgörande för att uppnå målen för hållbar utveckling. Om du vill få en djupare förståelse för ämnet avfallshantering och hur du kan möta utmaningen att förbättra hanteringen av olika fasta avfall, då ska du gå den här kursen. Du kommer lära dig de senaste strategierna och lösningarna för att minska och ta hand om fast avfall.

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2024

 • Vårtermin 2024

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2024-03-25 - 2024-06-02 (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-13062

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  120 hp varav 90 hp inom teknik och/eller naturvetenskap. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska B/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

 • Vårtermin 2025

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2025-03-31 - 2025-06-08 (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-13062

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  120 hp varav 90 hp inom teknik och/eller naturvetenskap. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska B/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Biträdande lektor /Docent

Yahya Jani

021-10 70 83

yahya.jani@mdu.se