Text

 • Högskolepoäng 2.5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod MTK327
 • Huvudområde Miljöteknik

I den här kursen kommer du lära dig hur statistik kan användas inom vetenskap och teknik för att bidra till spännande upptäckter, underlätta skapandet av ny kunskap, utmana dina antaganden och fatta bra beslut baserat på data. Statistik är viktigt inom alla områden och i den här kursen kommer du lära dig vilken roll den kan spela inom hållbar utveckling. Du kommer att lära dig vissa statistiska verktyg, hur du använder dem och hur man kan analysera resultat som hjälper dig i dina studier och framtida karriär.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2024

 • Hösttermin 2024

  Omfattning

  2.5 hp

  Tid

  2024-11-04 - 2024-12-01 (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-23103

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  120 hp varav 90 hp i teknik och/eller naturvetenskap och 7,5 hp i matematik. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska B/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Professor

Monica Odlare

021-10 16 11

monica.odlare@mdu.se