Text

 • Högskolepoäng 7.5  hp
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod MTA101
 • Huvudområde Produkt- och processutveckling

I den här kursen lär du dig att skapa tredimensionella modeller av maskindelar och hela produkter. Du lär dig också att utifrån dessa modeller skapa korrekta tekniska ritningar både på detaljnivå och av hela produkter.

Om kursen

Kursen ger en introduktion till hur CAD (computer-aided design) på ett effektivt sätt kan utnyttjas som hjälpmedel inom maskinteknik eller produktutveckling. Både som en ett verktyg för design och visualisering samt också för att skapa produktionsunderlag i form av tekniska ritningar.

Syftet är att ge dig grundläggande färdigheter i att skapa tredimensionella modeller och tvådimensionella ritningar både på detalj- och produktnivå, samt kunskap om de regler och standarder som behövs både för att tyda och skapa tekniska ritningar.

Programvaran som används är SolidWorks.


Du lär dig

 • hur tvådimensionella skisser skapas och definieras med mått och geometriska villkor utifrån en ritningsförlaga eller specifika designkrav
 • hur tvådimensionella skisser på olika sätt kan användas för att skapa tredimensionell geometri
 • hur existerande tredimensionell geometri på olika sätt kan manipuleras
 • hur flera detaljer kan sammanfogas till en komplett modell av en produkt
 • hur tekniska ritningar skapas och tolkas, och vilka regler och standarder som måste följas.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2024

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt

David Bizzozero

016-15 36 85

david.bizzozero@mdu.se

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. Alla kompletteringar laddas upp på antagning.se.

De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du gjort din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor på antagning.se laddar du upp kopia på dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet behöver du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Många kurser kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men som har yrkeserfarenhet eller andra studier inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som gör det möjligt att klara kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

 • Utbildningar
 • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
 • Kunskaper i engelska
 • Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

När du fyllt i dokumenten laddar du upp dem på antagning.se.

Om du har frågor om anmälan eller behörighet är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se