Text

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
  • Kurskod ITE118
  • Huvudområde Informationsdesign

Tycker du att det är svårt att skriva enkelt?
Den här orienterande kursen ger dig förstås teoretiska kunskaper om skrivande men tyngden ligger på det praktiska skrivarbetet. Man måste ju göra för att lära! De tre inlämningsuppgifterna handlar om gestaltningar av miljöer, förenkling av komplexa material samt stilförändringar av befintliga texter.
 
Kursen ger en introduktion till textdesign (se textdesignprogrammet 180 hp) och kan kompletteras med visualisering och skiss.

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2023

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt

Björn Fundberg

016-15 51 92

bjorn.fundberg@mdu.se

Till toppen