Text

Innovationsledning i praktiken

  • Högskolepoäng 3  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
  • Kurskod INO112
  • Huvudområde Innovationsteknik

Det här lär jag mig 
Mot bakgrund av teoretisk kunskap om innovation och innovationsledning ger kursen en möjlighet att träna på att undersöka, dokumentera och analysera innovativa processer i praktiken. 
 
Det här gör vi 
Du kommer analysera en organisations innovationsarbete och föreslå eventuella förbättringsåtgärder för hur man kan arbeta med innovation och innovationsprocesser framöver. Du kommer ta fram en egen modell/artefakt som beskriver detta.

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2023

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor

Karin Axelsson

016-15 34 23

karin.axelsson@mdu.se

Till toppen