Text

 • Högskolepoäng 3  hp
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod INO112
 • Huvudområde Innovationsteknik

Att skapa nytt, leda och genomföra utvecklingsarbete och lösa utmaningar är idag en del av yrkeslivets vardag. Med utgångspunkt i teorier om innovation ger kursen en introduktion till innovation och processer för att arbeta med, och leda, innovationsarbete.

Om kursen

Kursen syftar till att utveckla grundläggande teoretisk och praktisk kunskap om innovation samt olika delar av en innovationsprocess, och hur den typen av processer kan ledas. Kursen ger en översikt till centrala delar i innovationsteknik och kopplar teoretisk kunskap till organisationers och samhällets förmåga att skapa innovation i praktiken.


Du lär dig

 • beskriva och använda grundläggande begrepp och teorier inom innovationsteknik
 • förstå innovation och processer för att arbeta med innovationsledning
 • förklara sambandet mellan kunskapsutvecklingen och organisationers och samhällets förmåga att skapa innovationer
 • skriva vetenskaplig text med korrekt referenshantering.

 

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2024

 • Vårtermin 2024

  Omfattning

  3 hp

  Tid

  2024-01-15 - 2024-06-02 (deltid 10%)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-14501

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Behörighet

  Grundläggande behörighet

  Urval

  Antal högskolepoäng resp betyg/högskoleprov

  Kursen examineras genom två presentationer on-line

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor

Karin Axelsson

016-15 34 23

karin.axelsson@mdu.se

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. Alla kompletteringar laddas upp på antagning.se.

De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du gjort din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor på antagning.se laddar du upp kopia på dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet behöver du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Många kurser kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men som har yrkeserfarenhet eller andra studier inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som gör det möjligt att klara kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

 • Utbildningar
 • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
 • Kunskaper i engelska
 • Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

När du fyllt i dokumenten laddar du upp dem på antagning.se.

Om du har frågor om anmälan eller behörighet är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se