Text

Trendspaning i teori och praktik

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
  • Kurskod INO106
  • Huvudområde Innovationsteknik

Trendspaning är ett verktyg för framgångsrik innovation. En förutsättning för det är god förståelse av trender och tendenser som påverkar framtiden. Under kursen går du igenom flera metoder och modeller för trendspaning och trendanalys. 
Målet är att skapa kunskap om området i sig, och också att ge förutsättningarna för självreflektion och ett framtidsorienterat synsätt.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2022

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt i innovationsteknik

Anders Olsson

016-15 34 44

anders.olsson@mdu.se

Till toppen