Text

 • Högskolepoäng 7.5  hp
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod INO106
 • Huvudområde Innovationsteknik

Turbulenta tider innebär behov av innovation och transformation i alla sektorer. Där är förståelse om framtidstrender och hur man identifierar dem en viktig kompetens. I denna kurs kommer du att få förståelse hur trendspaning och framsyn utgör en relevant del av innovationsprocessen. Du lär dig metoder och verktyg som du kan använda i arbetslivet.

Om kursen

Trendspaning är betydelsefullt i innovationsarbete för att förstå hur behov och sammanhang förändras nu och i framtiden. Under kursen går du igenom flera metoder och modeller för trendspaning och trendanalys.

Målet är att skapa kunskap om området i sig, och också att ge förutsättningarna för självreflektion och ett framtidsorienterat synsätt. Detta är värdefullt både på organisationsnivå och personnivå.

För dig som yrkesarbetar kan du använda kursens övningar i det egna förändringsarbetet. Vårt mål är att erbjuda en kurs med hög flexibilitet så att studierna går att kombinera med ditt arbete.


Du lär dig

 • att värdera olika typer av information och data
 • metoder för trendspaning och trendanalys samt hur de kan användas i en organisation
 • viktiga begrepp inom ämnet
 • använda ett strukturerat arbetssätt för trendspaning.

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2023

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt i innovationsteknik

Carina Sjödin

016-15 36 46

carina.sjodin@mdu.se

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. Alla kompletteringar laddas upp på antagning.se.

De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du gjort din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor på antagning.se laddar du upp kopia på dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet behöver du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Många kurser kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men som har yrkeserfarenhet eller andra studier inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som gör det möjligt att klara kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

 • Utbildningar
 • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
 • Kunskaper i engelska
 • Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

När du fyllt i dokumenten laddar du upp dem på antagning.se.

Om du har frågor om anmälan eller behörighet är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se