Text

  • Högskolepoäng 15  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna
  • Kurskod FOA237
  • Huvudområde Företagsekonomi

Digitalisering av verksamheter har inneburit att nya varor och tjänster utvecklas samt har även förändrat arbetsmomenten i många yrken. Den digitala utvecklingen har, med andra ord, påverkat vilka kompetenser som efterfrågas av företag och organisationer. Om du är intresserad av hur digitalisering påverkar såväl verksamheter som människorna i verksamheter samt vilka utmaningar digitaliseringen innebär för företag och organisationer, då är denna kurs ett bra val för dig. I denna kurs arbetar du såväl teoretiskt som praktiskt med digitaliseringsfrågor kopplat till verksamhet, grupper och individer. Kursen erbjuder två spår, ett teoretiskt och ett praktiskt, där ni väljer en av dem. Det teoretiska spåret förbereder dig för kommande kandidatuppsats och erbjuder fördjupade teoretiska kunskaper inom digitalisering kopplat till företagsekonomi. Det andra spåret, praktiska, erbjuder Verksamhetsförlagd Utbildning (VFU) under fyra veckor. Under VFU-tiden får du inblick i hur digitaliseringen påverkar en verksamhet. Du ska själv finna din praktikplats. Under din VFU har du också med dig en självständig skrivuppgift från kursen som ska genomföras och presenteras vid kursavslut. Även det praktiska spåret är uppsatsförberedande. Sista veckan på kursen träffas studenterna från de båda spåren, teoretiska och praktiskt, för presentationer och slutexamination.

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2024

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor i företagsekonomi

Cecilia Erixon

021-10 14 36

cecilia.erixon@mdu.se