Text

  • Högskolepoäng 22.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna
  • Kurskod FOA168
  • Huvudområde Företagsekonomi

Många av dagens moderna organisationer är digitaliserade, dvs. de använder många olika former av IT och detta påverkar såväl organisationen som omgivande intressenter (kunder, leverantörer och andra partners). Kursen syfte är att ge studenten en grundläggande kunskap om de IT-system som ligger till grund för denna digitalisering. Vidare erbjuder kursen en förståelse för hur sådana system designas, implementeras och används samt att digitalisering är av sådan natur att en enskild enhet i en verksamhet inte klarar av att utveckla och införa de digitala teknikerna själv. Kursen erbjuder även kunskap om hur organisationer kan hantera denna utmaning vilket inkluderar övergripande kunskap om olika IT-systems begränsningar men även om deras potentiella transformativa egenskaper. Att hantera förändringar som går tvärs genom en verksamhet är något som många företag och organisationer ser som en stor utmaning och denna kurs ger studenten grundläggande kunskaper om olika strategier för att hantera denna förändring

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2024

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor /Excellent lärare

Dariusz Osowski

021-10 70 24

dariusz.osowski@mdu.se