Text

Tillämpad medicinsk teknik för vårdpersonal, EKG i praktiken

 • Högskolepoäng 6  hp
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar/Distans med obligatoriska träffar i Västerås
 • Kurskod ELA204

Behovet av kunskap inom medicinsk teknik är stort inom vården. För att vårdmiljön skall bli så säker som möjligt för både patient och personal, är det viktigt att du som använder medicinteknisk utrustning vet hur den fungerar.

Förutom praktiskt handhavande bör du även ha förståelse för undersökningsresultat och behandlingsmetoder. Det är också nödvändigt att ha kunskap om de risker som kan vara förknippade med utrustningen.

Om kursen

Syftet med denna kurs är att du ska skaffa dig praktiska och teoretiska kunskaper för att åstadkomma ökad kvalitet och därmed ökad patientsäkerhet vid EKG-registrering och användande av andra medicintekniska utrustningar som berör hjärtats retledningssystem.

Kursen behandlar EKG:ts uppkomst, EKG-kanalernas uppbyggnad och eliminering av störningar vid registrering, grundläggande EKG-tolkning, pacemakerns funktioner och pacemaker-EKG:t. Kursen behandlar även defibrillatorns funktioner.

Kursen kan med fördel kompletteras med kurserna Tillämpad medicinteknik för vårdpersonal, flöden och volymer och Tillämpad medicinteknik för vårdpersonal, optiska metoder för att få en helhetsbild av vanligt förekommande tekniker i modern vårdmiljö.


Du lär dig

 • förklara orsaker till hur artefakter uppstår i EKG:t och hur de kan reduceras
 • beskriva EKG:ts uppkomst och EKG-apparatens uppbyggnad
 • grunderna i EKG-tolkning
 • förklara pacemakerns funktioner och det EKG som pacemakerpatienten får
 • förklara defibrillatorns funktioner

Tillfällen för denna kurs

 • Vårtermin 2024

  Omfattning

  6 hp

  Tid

  2024-03-25 - 2024-05-19 (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-14586

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  Grunder i medicinsk teknik för vårdpersonal 2 hp, eller motsvarande.

  Urval

  Antal högskolepoäng resp betyg/högskoleprov

  Kursen har en fysisk träff som innebär tentamen på campus, samt tre icke obligatoriska digitala föreläsningar.

Vårtermin 2025

 • Vårtermin 2025

  Omfattning

  6 hp

  Tid

  2025-03-31 - 2025-05-25 (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-14504

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Västerås

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 1
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  Grunder i medicinsk teknik för vårdpersonal 2 hp, eller motsvarande.

  Urval

  Antal högskolepoäng resp betyg/högskoleprov

  Kursen har en fysisk träff som innebär tentamen på campus, samt tre icke obligatoriska digitala föreläsningar.

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Professor i hälsoteknik

Mia Folke

021-10 13 15

mia.folke@mdu.se

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. Alla kompletteringar laddas upp på antagning.se.

De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du gjort din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor på antagning.se laddar du upp kopia på dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet behöver du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Många kurser kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men som har yrkeserfarenhet eller andra studier inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som gör det möjligt att klara kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

 • Utbildningar
 • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
 • Kunskaper i engelska
 • Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

När du fyllt i dokumenten laddar du upp dem på antagning.se.

Om du har frågor om anmälan eller behörighet är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se