Text

 • Högskolepoäng 2  hp
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod ELA104

Behovet av kunskap inom medicinsk teknik är stort inom vården. För att vårdmiljön skall bli så säker som möjligt för både patient och personal, är det viktigt att du som använder medicinteknisk utrustning vet hur den fungerar.

Förutom praktiskt handhavande bör du även ha förståelse för undersökningsresultat och behandlingsmetoder. Det är också nödvändigt att ha kunskap om de risker som kan vara förknippade med utrustningen och de regler som gäller för medicintekniska produkter.

Om kursen

Syftet med denna kurs är att du ska skaffa dig praktiska och teoretiska kunskaper för att åstadkomma ökad säkerhet och kvalitet och därmed ökad patientsäkerhet vid användande av medicinteknisk utrustning i vården.

Kursen behandlar utifrån vårdpersonalens perspektiv de regler som finns för tillverkning och användande av medicintekniska produkter, mättekniska termer, grundläggande elektronik, samt risker med elektricitet, strålning och gaser.

Kursen kan med fördel kompletteras med kurserna Tillämpad medicinteknik för vårdpersonal, flöden och volymer, Tillämpad medicinteknik för vårdpersonal, optiska metoder och Tillämpad medicinteknik för vårdpersonal, EKG i praktiken för att få en helhetsbild av vanligt förekommande tekniker i modern vårdmiljö.


Du lär dig

 • om regler som finns för tillverkning och användande av medicintekniska produkter
 • om risker med elektrisk ström samt elsäkerhetsrisker med medicintekniska produkter
 • om risker med strålning och gaser
 • relevanta mättekniska termer

Tillfällen för denna kurs

 • Vårtermin 2024

  Omfattning

  2 hp

  Tid

  2024-02-26 - 2024-03-17 (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-14533

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Behörighet

  Grundläggande behörighet

  Urval

  Antal högskolepoäng resp betyg/högskoleprov

  Kursen har en icke obligatorisk föreläsning, ett obligatoriskt seminarium samt en obligatorisk hemtentamen. Alla träffar är digitala, men sker på fasta tider.

Hösttermin 2024

 • Hösttermin 2024

  Omfattning

  2 hp

  Tid

  2024-09-02 - 2024-09-22 (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-24583

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Behörighet

  Grundläggande behörighet

  Urval

  Antal högskolepoäng resp betyg/högskoleprov

  Kursen har en icke obligatorisk föreläsning, ett obligatoriskt seminarium samt en obligatorisk hemtentamen. Alla träffar är digitala, men sker på fasta tider.

 • Vårtermin 2025

  Omfattning

  2 hp

  Tid

  2025-03-03 - 2025-03-23 (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-14533

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Behörighet

  Grundläggande behörighet

  Urval

  Antal högskolepoäng resp betyg/högskoleprov

  Kursen har en icke obligatorisk föreläsning, ett obligatoriskt seminarium samt en obligatorisk hemtentamen. Alla träffar är digitala, men sker på fasta tider.

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Professor i hälsoteknik

Mia Folke

021-10 13 15

mia.folke@mdu.se

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. Alla kompletteringar laddas upp på antagning.se.

De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du gjort din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor på antagning.se laddar du upp kopia på dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet behöver du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Många kurser kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men som har yrkeserfarenhet eller andra studier inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som gör det möjligt att klara kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

 • Utbildningar
 • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
 • Kunskaper i engelska
 • Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

När du fyllt i dokumenten laddar du upp dem på antagning.se.

Om du har frågor om anmälan eller behörighet är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se