Text

Cybersäkerhet inom industriell Augmented Reality

 • Högskolepoäng 2.5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod DVA491
 • Huvudområde Datavetenskap

Vill du lära dig mer om säker hantering av AR inom en industriell kontext? Då är det här kursen för dig!

Om kursen

Mot bakgrund av att komplexiteten i IT system ökar finns det även en ökad risk för sårbarhet. Det leder till att det blir allt viktigare att ta säkerhetsfrågor och potentiella hot på största allvar, speciellt när vi går emot att koppla samman industriella system i vad som kallas industri 4.0. Med integrationen av AR i industrimiljöer uppstår nya attackytor som illvilliga aktörer kan utnyttja.

I kursern lär du dig att bedöma hot mot industriella AR tillämpningar, potentiell påverkan på industriella system, säkerheten för anställda och hur dessa hot kan minimeras.

Du får möjlighet att tillämpa förvärvade kunskaper på specifika användningsfall, s.k. use-cases.

Du lär dig

 • Beskriva möjliga hot och attacksituationer inom Industri 4.0 kopplat till AR
 • Analysera potentiell effekt av attacker inom Industry 4.0 där AR involveras
 • Tillämpa metoder för att förhindra potentiella cyberattacker.
 • Demonstrera användningen av modellering och design för att säkerställa AR tillämpningars säkerhet.

Behörighet

I faktarutan nedan ser du vilken behörighet som krävs för att läsa kursen. Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Tillfällen för denna kurs

 • Vårtermin 2024

  Omfattning

  2.5 hp

  Tid

  2024-01-15 - 2024-03-24 (deltid 17%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-14519

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  120 hp varav 60 hp i datavetenskap. Dessutom krävs svenska B/svenska 3 samt engelska A/engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från svenska B/svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Vårtermin 2025

 • Vårtermin 2025

  Omfattning

  2.5 hp

  Tid

  2025-01-20 - 2025-03-30 (deltid 17%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-14519

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  120 hp varav 60 hp i datavetenskap. Dessutom krävs svenska B/svenska 3 samt engelska A/engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från svenska B/svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt Datavetenskap

Leo Hatvani

leo.hatvani@mdu.se