Text

 • Högskolepoäng 7.5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Västerås
 • Kurskod DVA489
 • Huvudområde Datavetenskap

 

Moderna webapplikationer beskrivs ofta i termer av samarbete och delning, både mellan användare av en applikation och mellan företag som tillhandahåller applikationer och tjänster. Den här kursen behandlar vanligt förekommande säkerhetsproblem hos applikationer i denna klass, både ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv.

Om kursen

Kursen ger en överblick av de definierande egenskaperna hos webapplikationer och den applikationsklass de tillhör, samt identifierar olika säkerhetsutmaningar relaterat till de olika intressenterna: användarna, applikationsleverantören och tjänste- och kodbiblioteksleverantörer.

I kursen behandlas koncept såsom tillståndsfrihet, konfidentialitet, integritet, åtkomstkontroll, autentisering och auktorisering, samt sessionshantering och attacker som hör till dessa koncept. Vidare berör kursen olika typer av injektionsattacker - attacker där programkod, på ett eller annat sätt, fås att köra på klient- eller serversidan.

Du lär dig

 • om webapplikationer och relaterad applikationsklass och ha förmåga att omsätta kunskap i konstruktionen av komplexa applikationer
 • om de vanligast förekommande säkerhetsutmaningarna inom denna applikationsklass och identifiera sårbarheter i applikationer
 • förståelse för skyddsmetoder och deras begränsningar, både enskilt och i relation till varandra.

Behörighet

I faktarutan nedan ser du vilken behörighet som krävs för att läsa kursen. Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2024

 • Hösttermin 2024

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2024-09-02 - 2025-01-19 (deltid 25%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-24092

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Västerås

  Särskild behörighet

  120 hp, varav 80 hp inom ämnet teknik, inklusive minst 30 hp programmering eller mjukvaruutveckling. Kursen kräver grundläggande kunskaper om utveckling av distribuerade system eller klient-server programmering, vilket exempelvis kan uppnås genom att ha läst kursen Utveckling av webbapplikationer 7,5 hp. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor

Daniel Hedin

021-10 70 52

daniel.hedin@mdu.se

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. Alla kompletteringar laddas upp på antagning.se.

De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du gjort din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor på antagning.se laddar du upp kopia på dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet behöver du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Många kurser kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men som har yrkeserfarenhet eller andra studier inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som gör det möjligt att klara kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

 • Utbildningar
 • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
 • Kunskaper i engelska
 • Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

När du fyllt i dokumenten laddar du upp dem på antagning.se.

Om du har frågor om anmälan eller behörighet är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se