Text

 • Högskolepoäng 2.5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod DVA477
 • Huvudområde Datavetenskap

 

I denna kurs kommer du att lära dig avancerad statistisk modellering för att analysera industridata. Kursen presenterar även de grundläggande principer för relationsdatabaser och tekniker för datamanipulering som behövs för att förbereda data for analys.

Om kursen

Kursen ger en översikt över de mest populära statistiska verktygen. Vi kommer att fokusera på det kraftfullaste verktyget för statistisk dataanalys, R, där du kommer att lära dig hur man använder regression och ANOVA-modeller för industridata.

Moderna industriella anläggningar och miljöer mäter och lagrar alla relevanta produktionsvariabler. Förutom observation kan data även inhämtas genom experimentering.

Kursen omfattar grundläggande delar inom tillämpad statistisk analys som kan användas för att analysera och modellera data inhämtad från industriella anläggningar, samt delar av sannolikhetsteori och matematisk statistik som behövs för en djupare förståelse av metoderna och en tillförlitlig tolkning av analysens resultat.

Du lär dig

 • förstå den övergripande strukturen för industriella informationssystem
 • få överblick av och förståelse för relations-databassystem samt använda SQL för att extrahera data
 • att utföra relevant datahantering och -visualisering för utredande dataanalys
 • matematisk förståelse av de viktigaste koncepten inom statistik och sannolikhetsteori
 • variansanalys (ANOVA) och modellering av regressionsanalys samt kunna tillämpa statistiska tester av dataunderlaget
 • hur du korrekt tolkar resultatet av den statistiska analysen

Behörighet

I faktarutan nedan ser du vilken behörighet som krävs för att läsa kursen. Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2024

 • Hösttermin 2024

  Omfattning

  2.5 hp

  Tid

  2024-10-07 - 2024-12-15 (deltid 17%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-24545

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  90 hp varav 60 hp inom naturvetenskap eller teknik, inklusive 7,5 hp Envariabelkalkyl. Matematiken ska innehålla kunskap om grundläggande kalkyl: integraler, derivator, serier och summeringar. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor

Ivan Tomasic

021-10 15 55

ivan.tomasic@mdu.se

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. Alla kompletteringar laddas upp på antagning.se.

De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du gjort din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor på antagning.se laddar du upp kopia på dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet behöver du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Många kurser kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men som har yrkeserfarenhet eller andra studier inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som gör det möjligt att klara kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

 • Utbildningar
 • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
 • Kunskaper i engelska
 • Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

När du fyllt i dokumenten laddar du upp dem på antagning.se.

Om du har frågor om anmälan eller behörighet är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se