Text

 • Högskolepoäng 7.5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod DVA471
 • Huvudområde Datavetenskap

 

Syftet med kursen är att ge dig kunskap om principerna bakom modellbaserad utveckling av mjukvarusystem samt den praktiska tillämpningen av en sådan metodik. Modellering utgör en effektiv lösning för att minska problemkomplexitet och därmed förkorta utvecklingstiden samt förbättra slutproduktens egenskaper.

Om kursen

Kursen innehåller tre moduler:

Grundläggande modelleringsbegrepp: vad är modeller, metamodeller, modellomvandlingar, modellspråk.

Modelldriven teknik i praktiken: domänspecifika språk, UML-profiler, design, analys, samt implementering av mjukvarusystem genom modelldrivna tekniker.

Praktiska problem i modellanvändningen: evolutionshantering, verktygsstöd.

Relaterade industriella utmaningar som behandlas i kursen

 • Förutse möjligheter och fallgropar vid införandet av modelldrivna tekniker i den egna organisationen
 • Upprätta en hållbar plan för att införa modelltekniker i utvecklingsprocessen
 • Uppmärksamma behov av verktygsunderhåll och eventuella leverantörsberoenden.

Du lär dig

 • Förstå de allmänna underliggande principerna kring modelldrivna tekniker
 • Analysera de kontextuella framgångsfaktorerna och fallgroparna i införandet av modelldriven mjukvaruutveckling i den egna organisationen
 • Analysera möjliga problem relaterade till verktygskompatibilitet, behov av att utöka eller anpassa modellspråket, samt stöd för distribuerad utveckling.

Behörighet

I faktarutan nedan ser du vilken behörighet som krävs för att läsa kursen. Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2024

 • Hösttermin 2024

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2024-09-02 - 2025-01-19 (deltid 25%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-24543

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  120 hp, varav 80 hp inom teknik eller informatik, inklusive minst 30 hp programmering eller mjukvaruutveckling.
  Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från Svenska B/Svenska 3.

   

  Urval

  Antal högskolepoäng

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor

Antonio Cicchetti

021-15 17 62

antonio.cicchetti@mdu.se

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. Alla kompletteringar laddas upp på antagning.se.

De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du gjort din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor på antagning.se laddar du upp kopia på dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet behöver du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Många kurser kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men som har yrkeserfarenhet eller andra studier inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som gör det möjligt att klara kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

 • Utbildningar
 • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
 • Kunskaper i engelska
 • Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

När du fyllt i dokumenten laddar du upp dem på antagning.se.

Om du har frågor om anmälan eller behörighet är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se