Text

 • Högskolepoäng 6  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans med obligatoriska träffar i Ortsoberoende
 • Kurskod DVA465
 • Huvudområde Datavetenskap

 

Den här kursen kommer att ge dig en översikt över frågor och metoder för utveckling och kvalitetssäkring av säkerhetskritisk mjukvara, inklusive detaljkännedom om utvalda tekniker, metoder och verktyg.

Om kursen

Kursen innehåller fyra delmoment:

 1. Introduktion till funktionssäkerhet: kunskaper som ger ökad förståelse av relationen mellan inbyggda system/säkerhetskritiska system/ olyckor / komplexitet / utvecklingsmodeller (utveckling av livscykelmodeller) / certifiering/ ”the safety case”.
 2. Analys-och modelleringsmetoder: översyn av analys-och modelleringstekniker för utvecklingen av säkerhetskritiska system.
 3. Verifiering och validering av säkerhetskritisk mjukvara: metoder och aktiviteter för att utföra verifiering och validering
 4. Arkitekturer för säkerhetskritiska system: Säkerhet som designbegränsning.

Relaterade industriella utmaningar som behandlas i kursen

 • Hur man ökar kunskaperna och den allmänna förbättringen av säkerhetskulturer i utvecklingen av säkerhetskritiska system
 • Hur man förtydligar strukturen och omfattningen av kvalitetssäkringsaktiviteter i utvecklingen av säkerhetskritiska system


Du lär dig

 • de huvudsakliga frågeställningarna, verktyg och metoder som används för utveckling av säkerhetskritisk programvara
 • tillämpa valda verktyg och metoder för utveckling och kvalitetssäkring av säkerhetskritisk mjukvara
 • dokumentera kvalitetssäkringsarbetet
 • tillägna dig vetenskapliga framsteg inom området.

Kursen examineras genom fyra obligatoriska muntliga examinationer som kommer att genomföras online. Det är inga träffar el examinationer på campus.

Behörighet

I faktarutan nedan ser du vilken behörighet som krävs för att läsa kursen. Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2024

 • Hösttermin 2024

  Omfattning

  6 hp

  Tid

  2024-09-02 - 2025-01-19 (deltid 25%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-24511

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 4
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  120 hp varav minst 80 hp  inom datavetenskap och/eller datateknik eller motsvarande. Dessutom krävs minst 18 månaders dokumenterad arbetslivserfarenhet från mjukvaruutveckling eller relaterad verksamhet. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

  Kursen har fyra obligatoriska muntliga examinationer som kommer att genomföras online. Det är inga träffar el examinationer på campus.

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor

Kaj Hänninen

021-10 16 89

kaj.hanninen@mdu.se

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. Alla kompletteringar laddas upp på antagning.se.

De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du gjort din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor på antagning.se laddar du upp kopia på dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet behöver du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Många kurser kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men som har yrkeserfarenhet eller andra studier inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som gör det möjligt att klara kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

 • Utbildningar
 • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
 • Kunskaper i engelska
 • Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

När du fyllt i dokumenten laddar du upp dem på antagning.se.

Om du har frågor om anmälan eller behörighet är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se