Text

Medicinsk behandling av diabetes

 • Högskolepoäng 7.5 hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod BMA105

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2022

 • Hösttermin 2022

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2022-08-29 - 2023-01-15 (deltid 25%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-22053

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  Sjuksköterske-, röntgensjuksköterske-, läkar-, biomedicinsk analytiker- eller fysioterapeutexamen. Dessutom krävs Sv B/Sv 3 samt En A/En 6.

  Urval

  Antal högskolepoäng