Text

Astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

 • Högskolepoäng 7.5 hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar/Distans med obligatoriska träffar i Skellefteå
 • Kurskod BMA099

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2025

 • Vårtermin 2025

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2025-01-20 - 2025-06-08 (deltid 25%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-12002

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  Sjuksköterske-, röntgensjuksköterske-, läkar-, biomedicinsk analytiker-, fysioterapeut- eller arbetsterapeutexamen. Dessutom krävs Sv B/Sv 3 samt En A/En 6.

  Urval

  Antal högskolepoäng

 • Vårtermin 2025

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2025-01-20 - 2025-06-08 (deltid 25%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-12653

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Skellefteå

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 1
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  Sjuksköterske-, röntgensjuksköterske-, läkar-, biomedicinsk analytiker-, fysioterapeut- eller arbetsterapeutexamen. Dessutom krävs Sv B/Sv 3 samt En A/En 6.

  Urval

  Antal högskolepoäng

  Kursen ges på distans utan campusträffar och samläses med andra studenter på distans.