Text

Vård och behandling vid akut kirurgisk sjukdom

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
  • Kurskod BMA090

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2024