Text

Simulering av produktionssystem

 • Högskolepoäng 5 hp
 • Studieort Ortsoberoende
 • $stringTranslations.StartDate 2022-08-29 - 2022-11-06 (deltid 33%)
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Kurskod PPU458
 • Huvudområde Produkt- och processutveckling
 • Anmälningskod: MDU-24592

I den här kursen kommer du att utveckla din kompetens inom diskret händelsesimulering för att möta dagens behov inom tillverkningsindustrin.


Om kursen

Genom användning av diskret händelsesimulering lär du dig att stödja förändringar av industriella processer som involverar komplexa förbättringar. Kursen fokuserar på hur man bygger, analyserar och kommunicerar resultaten från en simuleringsstudie. Du kommer att erhålla kunskap genom teoretisk förståelse, praktiska övningar och workshops. Baserat på ett verkligt fall kommer kursen att leda dig till hur man förbättrar produktions- och logistikflödet med diskret händelsesimulering.

Kursen innehåller

 • simulering som verktyg för förbättring av produktionssystem
 • processen att designa, bygga och experimentera med en simuleringsmodell
 • tillämpning av simuleringsprocessen i ett projekt av ett industriellt produktionssystem inom tillverkningsindustrin, analys av förbättringsscenarier och kommunikation av resultaten.Du lär dig att

 • använda de teoretiska kunskaperna och reflektera över användningen av simulering för att förbättra en verklig industriell produktionsprocess
 • designa och bygga en simuleringsmodell för ett produktionssystem med användning av ett systemperspektiv och tillämpning av principerna för datainsamling och analys
 • analysera olika scenarier för förbättring av en produktionsprocess med användning av en simuleringsmodell och dokumentera resultaten


Särskild behörighet

40 hp inom teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet på heltid från relevant område inom industrin. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Lärare

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Anmäl dig till kursen

Simulering av produktionssystem

Till anmälan

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du skickat in din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor ska du ladda upp dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet måste du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Kursen kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men har yrkeserfarenhet inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

• Utbildningar

• Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet

• Kunskaper i engelska

• Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en kort beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

Ladda ner mallen CV/Kompetensbeskrivning Word, 27.6 kB, opens in new window.

Ladda ner mallen Tjänstgöringsintyg Word, 25.5 kB, opens in new window.

Om du har frågor om anmälan är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se

Premium

Kursen är en del av Premium-projektet där MDU erbjuder kurser som syftar till att ge branschen den kompetens som krävs för hållbar och smart produktion.

Kompetensutveckling med Premium
Till toppen