Text

Big data och molntjänster för industriella tillämpningar

 • Högskolepoäng 5 hp
 • Studieort Eskilstuna
 • $stringTranslations.StartDate 2022-11-07 - 2023-01-15 (deltid 33%)
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Kurskod PPU440
 • Huvudområde Produkt- och processutveckling
 • Anmälningskod: MDU-24589

Kursen ges inte till hösten 2022. Nästa tillfälle blir hösten 2023 .

Tillverkningsindustrin samlar allt större mängder av big data, det vill säga data med hög hastighet, genererad från ett brett spektrum av källor i olika format och kvalitetsnivåer. Men vad är data om vi inte förstår den? Den här kursen hjälper dig att behärska de grundläggande begreppen kring big data, molnbaserade tjänster och smart beslutsfattande för industriella system.

Om kursen

Den här kursen är utformad speciellt för dig som jobbar i tillverkningsindustrin och ger kunskap och insikter i hantering och bearbetning av big data, genom användning av maskininlärning och dataanalys i molnmiljö.

I kursen behandlas molntjänster och dess principer, big data management, principer för dataanalys och databearbetning samt tekniker för big data.

 

Du lär dig att

 • praktiskt och teoretiskt omsätta kunskaper inom molntjänster för tillämpningar inom produktion, logistik och produktutveckling.
 • använda maskininlärningssystem i en tillverknings- eller produktionsmiljö.
 • beskriva för- och nackdelar med användningen av molntjänster, de viktigaste drivkrafterna och hindren för användning av molntjänster inom tillverkningsindustrin, samt förklara och jämföra olika modeller av molnplattformar.
 • de grundläggande principerna för maskininlärning och big data. Du kommer också att kunna beskriva och förstå de viktigaste förutsättningarna och utmaningarna för att använda big data och maskininlärning i tillverkningsindustrin.
 • beskriva designbeslut på hög nivå och flöden för maskininlärning för att bygga maskininlärningssystem i produktion, och koncept för skalbara maskininlärningsmodeller.
 • förstå och använda lämpliga verktyg för analys av tillverkningsdata och presentera analysresultat.


Särskild behörighet

40 högskolepoäng inom teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet på heltid från relevant område inom industrin. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Lärare

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du skickat in din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor ska du ladda upp dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet måste du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Kursen kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men har yrkeserfarenhet inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/Kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

• Utbildningar

• Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet

• Kunskaper i Engelska

• Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en kort beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

Ladda ner mall för CV/Kompetensbeskrivning Word, 27.6 kB, opens in new window.

Ladda ner mall för Tjänstgöringsintyg Word, 25.5 kB, opens in new window.

Om du har frågor om anmälan är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se

Premium

Kursen är en del av Premium-projektet där MDU erbjuder kurser som syftar till att ge branschen den kompetens som krävs för hållbar och smart produktion.

Kompetensutveckling med Premium
Till toppen