Text

Antagningsordning

I antagningsordningen beskrivs de regler för antagning som MDU följer.

Det gäller bland annat:

  • ansökan
  • behörighet och undantag
  • urval
  • hur beslut om antagning och undantag fattas
  • hur beslut om behörighet kan överklagas

Antagningsordning

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Antagningen vid MDU

Telefon: 016-15 32 50
Telefontid: måndag och onsdag klockan 10:00-12:00
Mejl: antagningen@mdu.se

Postadress:
Mälardalens universitet
Antagningen
Box 325
631 05 Eskilstuna