Text

Antagningsprov för kammarmusik-programmet, kammaropera och huvudinstrument, fortsättningskurs

Antagning och urval till kammarmusikprogrammet sker genom antagningsprov.

Kammarmusikprogrammet och huvudinstrument, fortsättningskurs

 • Måndag 6 februari: stråkinstrument
 • Tisdag 6 februari: blåsinstrument
 • Torsdag 9 februari: sång
 • Fredag 10 februari: klaverinstrument


Kammaropera

• Torsdag 9 februari: kammaropera


Antagningsprov för kammarmusikprogrammet och huvudinstrument, fortsättningskurs

 • För instrumentalister gäller tre verk eller delar ur verk från skilda epoker inom den klassiska repertoaren.

 • För sångare gäller fem lieder/arior, alla från skilda epoker inom den klassiska repertoaren på minst tre olika språk. Det kan till exempel vara romanser, operaarior och sakral repertoar.

Professionell pianist medverkar vid antagningsprovet. Om repertoaren är mycket ovanlig/avancerad skicka gärna in noter i förväg till Mälardalens universitet/UKK/Musik- och operahögskolan, Box 883, 721 23 Västerås.


Antagningsprov för kammaropera

 • Sökande ska framföra fem sånger på minst tre olika språk och tre av sångerna ska vara operaarior.

Professionell pianist medverkar vid antagningsprovet. Om repertoaren är mycket ovanlig/avancerad skicka gärna in noter i förväg till Mälardalens universitet/UKK/Musik- och operahögskolan, Box 883, 721 23 Västerås.


Bedömning

Vid antagningsprov bedöms varje verk utifrån kompetens inom följande tre områden:

 • Teknik
 • Konstnärligt uttryck
 • Gehör

Tillräckliga förkunskaper och färdigheter inom dessa områden utgör sammantaget helt nödvändiga förutsättningar för en konstnärlig utbildning i musik. De krav som ställs på den enskilde studenten gör att studenter med otillräckliga förkunskaper inom de tre kompetenserna varken kan tillgodogöra sig undervisningen eller fungera adekvat i en ensemble.

Bedömargruppen består av huvudlärare på det aktuella instrumentet, konstnärlig ledare samt avdelningschef med ämneskompetens. Dessutom sitter en studentrepresentant med vid antagningsprovet.

För varje framfört verk bedöms var och en av de tre kompetenserna med antingen godkänt eller underkänt. För att få godkänt på hela antagningsprovet krävs godkänt på samtliga tre kompetenser som nämnts ovan och som beskrivs och exemplifieras nedan. För att få underkänt använder sig sökanden sig av sin teknik, konstnärlighet och sitt gehör på ett bristfälligt sätt i förhållande till de krav som ställs. Vid underkänd i en kompetens men godkänd i övriga anses sökanden som underkänd totalt på antagningsprovet.

 

Program

Kammarmusikprogrammet

Blåsinstrument

 • Högskolepoäng 180 HP
 • Omfattning 3 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Västerås
Program

Kammarmusikprogrammet

Klaverinstrument

 • Högskolepoäng 180 HP
 • Omfattning 3 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Västerås
Program

Kammarmusikprogrammet

Stråkinstrument

 • Högskolepoäng 180 HP
 • Omfattning 3 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Västerås
Program

Kammarmusikprogrammet

Sång

 • Högskolepoäng 180 HP
 • Omfattning 3 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Västerås
Kurspaket
 • Högskolepoäng 60 HP
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
Kurspaket
 • Högskolepoäng 60 HP
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
Kurs
 • Högskolepoäng 15 HP
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Kurskod KMI085

Kontaktinformation

Om du misstänker att du inte kommer att uppfylla de grundläggande behörighetskraven, vänligen kontakta så snart som möjligt programsamordnare Staffan Sandström: staffan.sandstrom@mdh.se