Text

Antagningsprov för kammarmusik-programmet, kammaropera och huvudinstrument, fortsättningskurs

Antagning och urval till kammarmusikprogrammet sker genom antagningsprov.

Digitala antagningsprov konstnärlig omgång HT22

På grund av rådande situation med smittspridning har Musik- och opera-högskolan, Mälardalens universitet, beslutat att inte kalla till antagningsprov på plats. Antagningsprov kommer istället att ske via inskickad länk till inspelning med både ljud och bild. Efter att datum för antagningsprovet passerat kan du även komma att kallas till en enskild digital intervju. Eventuell komplettering av ljudmaterial kan efterfrågas. Inspelningar som är alltför gamla för att visa på din aktuella nivå kommer inte att beaktas, inspelningar gjorda från december 2021 och framåt är att föredra.

Vi ber dig att göra en videoinspelning av din repertoar där du också visar upp legitimation och säger ditt namn och födelsedatum, att du lägger upp den på en privat Youtube-kanal och mejlar länk till ledningmomdh@mdh.se enligt datumen nedan.

 

Kammarmusikprogrammet och huvudinstrument, fortsättningskurs

 • Måndag 7 februari: stråkinstrument
 • Tisdag 8 februari: blåsinstrument
 • Torsdag 10 februari: sång
 • Fredag 11 februari: klaverinstrument


Kammaropera

• Torsdag 10 februari: kammaropera

Så spelar du in och laddar upp en video på Yotube Länk till annan webbplats..

 

Antagningsprov för kammarmusikprogrammet och huvudinstrument, fortsättningskurs

 • För instrumentalister gäller tre verk eller delar ur verk från skilda epoker inom den klassiska repertoaren.

 • För sångare gäller fem lieder/arior, alla från skilda epoker inom den klassiska repertoaren på minst tre olika språk. Det kan till exempel vara romanser, operaarior och sakral repertoar.

På grund av situationen går det att spela eller sjunga sin stämma utan pianoackompanjemang.

 

Antagningsprov för kammaropera

 • Sökande ska framföra fem sånger på minst tre olika språk och tre av sångerna ska vara operaarior.

På grund av situationen går det att spela eller sjunga sin stämma utan pianoackompanjemang.

 

Bedömning

Vid antagningsprov bedöms varje verk utifrån kompetens inom följande tre områden:

 • Teknik
 • Konstnärligt uttryck
 • Gehör

 Tillräckliga förkunskaper och färdigheter inom dessa områden utgör sammantaget helt nödvändiga förutsättningar för en konstnärlig utbildning i musik. De krav som ställs på den enskilde studenten gör att studenter med otillräckliga förkunskaper inom de tre kompetenserna varken kan tillgodogöra sig undervisningen eller fungera adekvat i en ensemble.

Bedömargruppen består av huvudlärare på det aktuella instrumentet, konstnärlig ledare samt avdelningschef med ämneskompetens. Dessutom sitter en studentrepresentant med vid antagningsprovet.

För varje framfört verk bedöms var och en av de tre kompetenserna med antingen godkänt eller underkänt. För att få godkänt på hela antagningsprovet krävs godkänt på samtliga tre kompetenser som nämnts ovan och som beskrivs och exemplifieras nedan. För att få underkänt använder sig sökanden sig av sin teknik, konstnärlighet och sitt gehör på ett bristfälligt sätt i förhållande till de krav som ställs. Vid underkänd i en kompetens men godkänd i övriga anses sökanden som underkänd totalt på antagningsprovet.

Program

Kammarmusikprogrammet

Blåsinstrument

 • Högskolepoäng 180 HP
 • Omfattning 3 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Västerås
Program

Kammarmusikprogrammet

Klaverinstrument

 • Högskolepoäng 180 HP
 • Omfattning 3 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Västerås
Program

Kammarmusikprogrammet

Stråkinstrument

 • Högskolepoäng 180 HP
 • Omfattning 3 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Västerås
Program

Kammarmusikprogrammet

Sång

 • Högskolepoäng 180 HP
 • Omfattning 3 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Västerås
Kurs
 • Högskolepoäng 15 HP
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Kurskod KMI085

Kontaktinformation

Om du misstänker att du inte kommer att uppfylla de grundläggande behörighetskraven, vänligen kontakta så snart som möjligt programsamordnare Staffan Sandström: staffan.sandstrom@mdh.se

Till toppen