Text

Peter Fridholm

Peter Fridholm undervisar i flöjt och kammarmusik på Musik- och operahögskolan, Mälardalens universitet. Han har spelat med samtliga orkestrar i Sverige, men även i utländska orkestrar.

Magnus Svensson

Efter studier vid Musikhögskolan i Malmö, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och för professor Andreas Blau i Berlin, fick Peter Fridholm år 1995 anställning som soloflöjtist i Hovkapellet vid Kungliga Operan i Stockholm. Peter Fridholm har också studerat för Andras Adorjan, William Bennett och James Galway. Han har spelat med samtliga orkestrar i Sverige, men även i utländska orkestrar.

Under 90-talet spelade han återkommande med Chamber Orchestra of Europe. Där spelade han ofta tillsammans med Jacques Zoon – ett samarbete som han räknar som en av hans största musikaliska (och faktiskt mänskliga) influenser.

Peter Fridholm är anlitad som solist, såväl i Sverige som utomlands, och medverkar flitigt i olika kammarmusikkonstellationer och festivaler.

Han är sedan flera år medlem i KammarensembleN (Sveriges ledande ensemble för ny musik) och i kvintetten ”Royal Wind Quintet Stockholm”.

Peter Fridholm tidigare varit ”Artist in Residence” i Banff, Kanada. Han undervisar sedan 2019 vid MDU i flöjt och kammarmusik.

Som kuriosa kan nämnas att Peter gärna sätter sig bakom trumsetet. Han spelar regelbundet med två storband och har flera aktiva jazzensembler.

Peter har också en terapiutbildning från Holland.

Lärare vid Musik- och operahögskolan

Lär känna våra lärare

Musik- och operahögskolan, Mälardalens universitet

Läs mer om vår verksamhet och våra musik- och operautbildningar