Text

Mälardalens universitets vision

Ett progressivt och samverkande universitet
där vi tillsammans formar en hållbar framtid


1 januari 2021 infördes MDU:s nya vision. Den har arbetats fram i dialog med medarbetare, studenter och samverkansparter och tar sikte mot 2030. Visionen vilar på tre huvudkomponenter och dessa beskrivs i tre korta, utvecklande texter:


Vi är ett progressivt universitet

I en föränderlig värld erbjuder MDU en flexibel och nyskapande forskning och utbildning med hög kvalitet och teknisk spets som stimulerar studenterna till nyfikenhet, innovationsförmåga, kritiskt tänkande och ett livslångt lärande.​


Vi skapar värde genom samverkan

De samproducerande forsknings- och utbildningsmiljöerna är motorer för kunskapsutveckling och innovation. Genom unik samverkan mellan akademi, civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor genereras värde i ett globalt samhälle. ​


Vi formar en hållbar framtid

På vetenskaplig grund, med inkluderande förhållningssätt och långsiktiga perspektiv, verkar MDU:s forskning och utbildning för en social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

 

Om MDU

MDU är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.

Läs mer