Text

Utbildningsplan - Tekniskt basår

Omfattning

60.0 hp

Programkod

FXV01

Giltig från

Hösttermin 2022

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

UKK

Diarienummer

2021/0298

Fastställd

2012-09-27

Reviderad

2021-09-28

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c eller Matematik B

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

Tekniskt basår syftar till att ge den studerande särskild behörighet motsvarande gymnasiets kurser Matematik 3c och 4, Kemi 1 samt Fysik 1a och 2. Utbildningen ska även ge den studerande förtrogenhet med universitetsstudier samt kunskaper och färdigheter som gör den studerande på basårsutbildning väl förberedd för fortsatta studier inom tekniska utbildningar vid universitetet.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska den studerande på basårsutbildningen:

  • visa matematiska och naturvetenskapliga kunskaper motsvarande gymnasiets kurser Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1,
  • ha viss kännedom om begreppet hållbar utveckling.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska den studerande på basårsutbildningen:

  • kunna kommunicera sina matematiska och naturvetenskapliga kunskaper muntligt och skriftligt,
  • visa förmåga till naturvetenskaplig problemlösning och matematiska färdigheter,
  • kunna diskutera och reflektera över naturvetenskapens roll för teknik och för samhälle,
  • kunna genomföra gruppuppgifter i projektform, samt
  • kunna genomföra och rapportera experimentella uppgifter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningprogram ska den studerande på basårsutbildningen:

  • visa förmåga till kritiskt tänkande utifrån ett naturvetenskapligt förhållningssätt.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är svenska.

Innehåll

Utbildningen består av matematikkurserna Baskurs I i matematik där kunskaper motsvarande gymnasiets kurs Matematik 3c examineras och Baskurs II i matematik där kunskapskraven motsvarar gymnasiets kurs Matematik 4. Vidare ges kemikursen Baskurs i kemi, som motsvarar gymnasiets Kemi 1, fysikkursen Baskurs I i fysik som motsvarar gymnasiets Fysik 1a samt Baskurs II i fysik som ger behörighet motsvarande Fysik 2.

Matematik/tillämpad matematik
Baskurs I i matematik, 10 veckor
Baskurs II i matematik, 8 veckor

Fysik
Baskurs I i fysik, 5 veckor (av totalt 10 veckor)
Baskurs I i fysik, 5 veckor (fortsätter från termin 1)
Baskurs II i fysik, 7 veckor

Kemi
Baskurs i kemi, 5 veckor

Mindre förändringar i kursutbudet kan komma att ske under utbildningen till följd av kontinuerligt kvalitetsarbete.

Val inom programmet

Programmet följer en fast kursstruktur och innehåller inga valbara kurser.

Examen

Programmet leder inte till någon examen.

Kurserna som ingår i Tekniskt basår är behörighetsgivande och kan därför inte ingå i en examen. Efter genomgånget Tekniskt basår kan varje student begära att få ett kursintyg där alla godkända kurser inom utbildningen är specificerade.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

För varje kurs vid universitetet anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer skall bedömas såsom typer av examination för ingående moment.