Text

”Välfärdsteknik är en del av lösningen på våra utmaningar”

Porträttbild

Maria Andersson läser masterprogrammet i hälso- och välfärdsteknik

I sin roll som utredare inom Eskilstuna kommun jobbar Maria Andersson med utvecklings- och kvalitetsfrågor inom äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning. Sedan hösten 2020 läser hon också masterprogrammet i hälso- och välfärdsteknik.

− Hälso- och välfärdsteknik är ett framtidsområde inom vård och omsorg och är en del av lösningen på vår stora utmaning; hur vård och omsorg ska ges med fortsatt hög kvalitet när de äldre i behov av vård ständigt blir fler, säger Maria Andersson.

I takt med att hälso- och välfärdstekniken får en allt viktigare roll inom vården och omsorgen ökar kraven på att de som arbetar med utvecklingsfrågor har kunskap om hur teknik kan implementeras och användas.

− Välfärdsteknik är ett relativt nytt område. Även om vi i kommunen har en grundkompetens behöver vi bredda och spetsa våra kunskaper för att kunna bedriva ett fullgott utvecklingsarbete. Jag började läsa programmet för att skaffa mig den kompetens som krävs för att kunna arbeta med frågor som rör utveckling av våra arbetssätt och hur vi ska kunna använda tekniken på bästa sätt, säger Maria Andersson.

På denna Sverigeunika masterutbildning skapar sig studenterna kompetens i att införa, tillämpa och utvärdera hälso- och välfärdsteknik som möter upp samhällets behov och utmaningar.

− Det handlar relativt lite om själva tekniken och mer om hur tekniken på bästa sätt kan användas för att effektivisera och underlätta arbetet i vård och omsorg och bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för dem vi är till för, säger Maria Andersson, som ser fram emot att få en helhetsbild över vad som krävs för att framgångsrikt implementera och använda välfärdsteknik i kommunens verksamheter.


Webbaserade distansstudier

Masterprogrammet studeras på halvfart, vilket möjliggör en kombination av arbete och studier.

− Att kunna jobba och studera parallellt möjliggjorde för mig att börja plugga. Jag jobbar kvar i samma roll samtidigt som jag kompetensutvecklar mig, säger Maria Andersson, som under studietiden arbetar 60 procent.

Eftersom utbildningen studeras på distans och är uppbyggd med flexibla webbaserade kurser kan Maria Andersson själv välja när och var hon vill plugga.

− Det underlättar jättemycket att man själv styr över tid och plats för sina studier. Jag kan plugga hemifrån, och för min situation, med arbete och två små barn, fungerar det jättebra att jag själv får välja när jag ska plugga, säger hon.


Stor satsning

MDU har gjort en stor satsning på hälso- och välfärdsteknik, där mastersprogrammets start hösten 2020 utgör en viktig del. Utbildningen har utvecklats utifrån vårdens behov, och ett kvitto på att programmet är efterfrågat var att antalet sökande var långt fler än de 16 utbildningsplatserna.

Studenterna som påbörjade programmet HT20 jobbar inom många olika yrken och roller, vilket Maria Andersson tycker berikar studierna:

− Det visar utan tvekan att det finns ett stort intresse för utbildningen. För oss som studerar ger det ett mervärde att många kommer från olika bakgrunder. Det innebär att vi har olika kompetenser och olika perspektiv på det vi lär oss och diskuterar, säger hon.