Text

”Utbildningen gav mig möjligheten att få göra det jag älskar”

Andrey Shupliakov är ingenjören som har valt att skola om sig till lärare och som nu vill få alla ungdomar att inspireras av hans stora intresse – teknik. Han har läst kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och tagit ämneslärarexamen i teknik.

Audrey läser kompletterande pedagogisk utbildning

KPU är en kort lärarutbildning för dem som redan har högskolepoäng i skolämnen. För Andrey, som hade fem års akademiska studier sedan tidigare, från Kungliga tekniska högskolan, blev KPU en andra chans.
– Genom utbildningen kunde jag ta tillvara på mina tidigare studier och få möjlighet att göra det som jag älskar, säger han.

– Det är så otroligt stimulerande att hjälpa ungdomar att utvecklas. Mitt mål är givetvis att de ska upptäcka att teknik är lika kul som jag tycker att det är. Jag vill att de ska se hela teknikområdet och vad det bidrar med i samhället i stort.


Att få alla elever
att bli engagerade

För att arbeta som lärare är det viktigt att man kan kommunicera till och inspirera alla elever.
– Under utbildningen insåg jag fort att den roliga utmaningen är att få eleven som visar minst intresse för ämnet att bli engagerad. Alla elever är verkligen olika och det är viktigt att acceptera deras olika egenheter och brinna för allas lika rätt till utbildning, menar Andrey.

– För mig var det speciellt en kurs på utbildningen som fick mig att inse att jag har valt rätt. Läraren på den kursen utmanande vår bild av läraren och dennes roll. Han fick mig att inse att vi, som lärare, kan påverka hela elevernas liv.


Läraryrket bättre än väntat

Sverige behöver fler duktiga lärare och Andrey hoppas att fler ska upptäcka yrket.
– Läraryrket har överträffat alla mina förväntningar. Min bild av yrket var inte så positiv från början utan jag påverkades av mediernas negativa rapportering om lärarnas arbetsmiljö. Istället har det varit väldigt härlig stämning mellan elever och lärare och i arbetslaget på skolan som jag har varit på, berättar han.

KPU är på 90 högskolepoäng. Utbildningen kombinerar teori och praktik genom kurser i ämnesdidaktik och andra kurser som är centrala för läraryrket tillsammans med verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
– Att studera här har varit klockrent! Jag är jättenöjd med utbildningen. Det har varit bra kurser och lärare, säger Andrey.Program

Kompletterande pedagogisk utbildning

Med inriktning mot arbete i årskurs 7 till 9 (GLM01)

  • Högskolepoäng 90 HP
  • Omfattning 2 år (deltid 75%)
  • Nivå Grundnivå
  • Plats Eskilstuna
Program

Kompletterande pedagogisk utbildning

Med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (GLM01)

  • Högskolepoäng 90 HP
  • Omfattning 2 år (deltid 75%)
  • Nivå Grundnivå
  • Plats Eskilstuna