Text

Studentprojekt textdesign

På programmet textdesign – informationsdesign skapar studenterna artefakter utifrån olika tekniker och arbetsmetoder. Artefakterna tas fram både individuellt och i grupp, och mycket av det som skapas sker i samverkan med externa uppdragsgivare.


Text och form

broschyr

Kurs textdesign 6, fördjupning. Text och form av Felicia Kaiser

utdrag från broschyr

Kurs teknikinformation och kurs teknikillustration. Text och form Karin Dahlström. Illustrationer Elin Lövgren och Johanna Svärd.

hemsida

Kurs webbproduktion. Text och formförslag av Lucas Falk.


Typografi, layout och visuella texter

Artiklar till MDU:s alumntidning, som producerats av studenter.

utdrag ur broschyr

Sanna Ek, student år 2.

utdrag ur broschyr

Felicia Sjödin, student år 2.

utdrag ur broschyr

Rasmus Linde, student år 2.

utdrag ur broschyr

Sandra Rundlöf, student år 2.

Mer information

Textdesign

En utbildning för dig som redan har goda kunskaper i det svenska språket och vill arbeta med texter, till exempel som kommunikatör, skribent, webbredaktör, teknikkommunikatör eller formgivare. Här får du skriva och formge texter och informationsmaterial för olika medier och målgrupper.

Läs mer