Text

Studentprojekt IMF

Studenter vid internationella marknadsprogrammet har som en del av sin utbildning skapat reklamfilmer för programmet.

Dessa reklamfilmer är ett av bidragen till tävlingen IMF Video-Ad Challenge där studenterna på Internationella Marknadsföringsprogrammet (IMF) själva fick i uppgift att skapa en reklamfilm för programmet.

På internationella marknadsföringsprogrammet i Västerås studerar du hur företag gör affärer på internationella marknader. Som marknadsförare kan du exempelvis jobba med att göra marknadsundersökningar och marknadsanalyser. Du kan även jobba som inköpare eller med försäljning på svenska och internationella marknader.