Text

Student utvecklar AR-instruktioner för ABB Robotics

Glasögon för Augmented Reality.

Ny teknik som Augmented Reality (AR) blir allt vanligare inom industrin och används bland annat för att utbilda medarbetare. Martina Andersson har gått projektkursen sommarteknolog och kombinerat studier med sommarjobb på ABB Robotics. Under kursens gång har hon jobbat med ett AR-projekt på företaget.

– Jag har undersökt hur AR kan användas för att kvalitetssäkra montering av komponenter i styrskåp. Tanken är att operatörerna ska få instruktioner för hur monteringen går till via AR. På så sätt sparar man tid vid upplärning och säkerställer att operatörerna får korrekta instruktioner om varje steg, säger Martina Andersson, som läst civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign.

I projektkursen sommarteknolog har Martina Andersson undersökt både hård- och mjukvara för att kunna använda AR i instruktionssyfte hos ABB Robotics. Med hjälp av AR-teknik får operatören upp virtuella 3D-modeller av komponenterna på en surfplatta eller i ett par AR-glasögon, samt instruktioner, steg för steg, hur monteringen ska gå till.

– Mitt projekt är en slags förstudie som företaget kan gå vidare med beroende på resultatet. Att få möjlighet att jobba med den här typen av projekt har varit nyttigt på många sätt. Förutom att jag fördjupat mina kunskaper inom AR har jag fått testa det jag lärt mig under utbildningen, i praktiken och jobbat med att lösa verkliga problem, säger Martina Andersson.

Sommarteknolog – en möjlighet för ingenjörsstudenter

Studenter som läser ett ingenjörsprogram inom produktion och produktdesign har möjlighet att söka till projektkursen sommarteknolog. Under kursens gång kombinerar studenten sommarjobb inom industrin med studier vid MDU. Årets kurs är ett resultat av samverkan tillsammans med ABB Robotics och samverkansplattformen Mälardalen Industrial Technology Center (MITC).

– Totalt har fyra studenter jobbat med tre olika projekt hos ABB Robotics under sommaren. Genom kursen får våra studenter kontakt med företag och även en fot in i industrin. På så sätt kan de knyta kontakter inför arbetslivet, säger San Giliyana, projektansvarig för sommarteknologerna..

Fortsatt samarbete med ABB

År 2020 var första gången MDU genomförde projektkursen tillsammans med ABB Robotics och planen är att samarbetet kring kursen ska fortsätta även kommande år.

– Projekten som studenterna jobbar med är extremt värdefulla för oss. Genom att ge studenterna riktiga projekt att jobba med, får vi in ny kunskap som vi kan använda för att förbättra vår produktion. Genom projekten kan vi även visa studenterna vad vi har att erbjuda i form av framtida examensarbeten, traineeprogram och anställning, säger Karl Williams, Operations Quality Manager vid ABB Robotics.

Samtliga projekt

AR för att kvalitetssäkra montering – Martina Andersson

Projektet går ut på att undersöka hur AR-teknik kan användas för att kvalitetssäkra montering av en viss typ av komponenter.

Akustiska utsläpp från robotar – Jens Henningsson

Det andra projektet undersöker om ljud från robotar kan användas som kvalitetsmått. Del i ett större projekt där syftet är att kunna lära en mjukvara att ”lyssna” på en robot och bedöma om den låter korrekt eller inte.

Modularisering och optimering – Ayad Namik och Gustaf Nystedt

Det tredje projektet handlar om modularisering och optimering av ett antal artiklar för robotar, där studenterna jobbar med att generera och utveckla koncept för att förbättra artiklarna.

Civilingenjör i produktion och produktdesign

Det här är utbildningen för dig som vill vara med och påverka framtiden genom att ta fram hållbara produkter, designa konkurrenskraftiga produktionssystem eller jobba med smart maskinteknik. Här blir du en kreativ och självständig ingenjör.

Läs mer

Högskoleingenjör i innovation, produktion och logistik

Framtidens industri ställer allt högre krav på kreativa lösningar för att bygga framgångsrika och hållbara produktionssystem. Det här är en utbildning för dig som vill bli en kreativ ingenjör som kan driva skarpa projekt, med fokus på produktion, processutveckling och logistik.

Läs mer