Text

Så säkrar du ett jobb efter din energiutbildning

Daniel Ejnarsson är tidigare student vid civilingenjörsprogrammet i energisystem och arbetar idag som systemingenjör vid Alstom. Här delar Daniel med sig av sina tre bästa tips och reflektioner till blivande och nuvarande studenter vid programmet.

Daniel Ejnarsson, alumn från civilingenjörs­programmet i energisystem

Grattis, du har valt rätt program!

− Att läsa en utbildning inom energiteknik ligger helt rätt i tiden. MDU erbjuder både civilingenjörsprogrammet i energisystem och högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik och jag rekommenderar båda. Anledningen är just för att man inom dessa program samarbetar med flera lokala företag för att skapa kunskapsutbyte och att säkerställa så att utbildningarna motsvarar branschens efterfrågan.

− Vi från Alstom är ett av företagen som hjälper till och bidrar till innehållet. Vi håller bland annat föreläsningar i superbra kurser inom kraftelektronik, elektromagnetism och elektronik generellt.

− Västerås är också en superbra stad att läsa i inom energiområdet, då det finns många arbetsgivare här. Staden är känd för att vara Sveriges energihuvudstad.

 

Se till att knyta företagskontakter i god tid

− Försök att så tidigt som möjligt under din studietid knyta kontakter med branschen och ta verkligen vara på våra företag som finns i Västerås. Under din studietid finns det flera tillfällen och sätt att bygga relationer.

− Ett tillfälle att utnyttja är när du skriver examensarbetet. Vid exempelvis min nuvarande arbetsgivare Alstom finns det många spännande examensarbeten tillgängliga. Och även om exjobb/examensarbeten inte synliggörs externt, våga själv att ta kontakt med företag och fråga. Ofta finns det möjligheter som inte alltid synliggörs. Examensarbetet är en möjlighet för dig att utöka ditt kontaktnät och samtidigt få visa din potential som en eventuellt blivande medarbetare.

− Se även till att delta under event och aktiviteter som görs tillsammans med företag. Här får du goda möjligheter att träffa företagsrepresentanter. Jag vet själv flera som fått jobb på det sättet.

 

Läs kurser inom programmering

− Jag vill även passa på att rekommendera att läsa kurser inom programmering. Jag själv har verkligen haft nytta av dessa kunskaper och tror det är en kompetens som kommer fortsätta att vara viktig i branschen framöver. I civilingenjörsprogrammet erbjuds programmeringskurser från och med det fjärde året under utbildningen. Du kan även själv läsa extra kurser utöver utbildningen.