Text

Karriärväxla och bli lärare

Drömmer du om att inspirera och forma framtidens elever? Med en tidigare examen i matematik, naturvetenskap eller teknik från högskola/universitet kan du förverkliga din dröm genom att komplettera med tolv månaders studier och få en grundlärarexamen. Med en kompletterande pedagogisk utbildning kan du byta karriär och bli lärare.

Möt våra studenter

Malvina Hagbjörk och Sofia Avellaneda Fagerlind beslutade sig för att karriärväxla och började läsa KPU vid MDU. De beskriver hur tidigare yrkeserfarenheter berikar läraryrket och hur givande det är att arbeta med barn.

Sofia Avellaneda Fagerlind

KPU-studenten Sofia Avellaneda Fagerlind.

Från tidigare karriärer till drivkraften att vilja plugga till lärare

Att inspirera och göra skillnad i unga elevers liv är en stark drivkraft för både Malvina och Sofia och var en av anledningarna till att de valde att byta yrke. Valet av sina respektive inriktningar baserades på vad de brinner för och vilka åldersgrupper de trivs bäst med.

"Valet att byta yrke kom naturligt för mig när jag insåg att jag vill arbeta med människor istället för att sitta vid en dator. Jag vill inspirera barn, med extra fokus i början av deras skolresa. Därför valde jag KPU-inriktningen grundlärare F-3." Säger Malvina.

"Jag vill göra skillnad för barn och har länge varit intresserad av att använda utomhuspedagogik. Jag valde att läsa KPU-inriktningen grundlärare 4-6 då jag trivs bäst med den åldern, där man kan vara lekfull och kreativ." säger Sofia.

Både Malvina och Sofia har tidigare arbetat inom miljöområdet innan de började sina studier. Deras erfarenheter från tidigare utbildningar och yrken har visat sig vara fördelaktiga i nuvarande utbildning och kommande karriär.

"Jag var tidigare miljöstrateg och energi- och klimatrådgivare. Den erfarenheten har hjälpt mig att organisera min tid, förstå yrkeslivet och har varit användbar i mina nuvarande studier," säger Malvina.

"Tidigare jobbade jag som miljöpedagog i Spanien och obehörig lärare i Sverige. Erfarenheten från skolan gör att jag känner mig bättre förberedd för skolans kultur och tempo," säger Sofia.

Malvina Hagbjörk

KPU-studenten Malvina Hagbjörk.

Utbildningens höjdpunkter

För Malvina och Sofia har studierna vid MDU inneburit många höjdpunkter. De lyfter särskilt fram praktiska moment och flexibiliteten i utbildningen.

"VFU-perioderna och att få undervisa på riktigt är de moment som jag uppskattat mest. Även de fysiska träffarna på campus, där vi haft intressanta diskussioner och workshops." Säger Malvina.

"Att utbildningen ges på distans har varit värdefullt och avgörande för mig, just för att kunna balansera studierna med familjelivet. Det jag framför allt tar med mig från utbildningen är det jag lärt mig om matematikundervisning. Jag tycker också att lärarna på MDU är erfarna och duktiga." Säger Sofia.

Karriärbyten berikar skolan med nya perspektiv

Malvina och Sofia ser stora fördelar med att byta karriär till läraryrket och anser att tidigare yrkeserfarenheter kan bidra positivt till skolan.

"Ja, särskilt de med naturvetenskaplig bakgrund. Skolan behöver inspirerande lärare i dessa ämnen. Jag tror att våra tidigare yrkeserfarenheter bidrar med olika infallsvinklar och synsätt. Genom denna utbildning får du möjlighet till en ny karriär och att arbeta med barn, vilket är väldigt givande." Säger Malvina.

Sofia håller med Malvina och avslutar:

"Ja, barnen är framtiden och lärare är ett viktigt yrke. Erfarenhet från andra yrken ger nya perspektiv och färdigheter som kan berika undervisningen. Det här programmet är en snabb och effektiv väg till en givande karriär som leder till jobb snabbt." säger Sofia.

Program

Kompletterande pedagogisk utbildning Grundlärare F-3, 75 hp

  • Högskolepoäng 75 HP
  • Omfattning 1 1/4 år (heltid)
  • Nivå Grundnivå
  • Plats Eskilstuna/Skellefteå
Program

Kompletterande pedagogisk utbildning Grundlärare 4-6, 75 hp

  • Högskolepoäng 75 HP
  • Omfattning 1 1/4 år (heltid)
  • Nivå Grundnivå
  • Plats Eskilstuna/Skellefteå