Text

– Det är en fantastisk utbildning med kompetenta lärare, både internationella och från Sverige. Dessutom har MDU bra och moderna lokaler och bra undervisningsformer med workshops och egna analyser istället för traditionella föreläsningar, säger Isabel Hernández Eriksson, alumn med en master från international marketing.

isabel internationell marknadsföring

Isabel Hernandez Eriksson tog sin masterexamen 2006 och arbetar nu för Bombardier inom inköp på Global Supply Chain, alltså leveransen av produkter från företaget i Sverige ut till andra verkstäder i världen. Hon har även arbetat med non-produktrelaterade inköp av varor och tjänster vid Bombardier.

– Idag jobbar jag med leverantörer och interna kunder från olika nationaliteter. Jag har stor nytta av min utbildning och det internationella fokus vi hade där. Det gav en väldigt bra bredd och utbyte av erfarenheter, säger Isabel Hernandez Eriksson.


EPAS-ackreditering

MDU har beviljats EPAS-ackreditering för kandidatprogrammet i International Business Management och magisterprogrammet i internationell marknadsföring. EPAS (EFMD Programme Accreditation System) är ett internationellt ackrediteringssystem som utvärderar ekonomiprogram på kandidat- och magisternivå. Att få en EPAS-ackreditering är ett kvitto på att programmen har en hög kvalitet och står sig väl i ett internationellt perspektiv.